Loader

Archive: March 2017

Spardha Pariksha Tayari 2017 | Lokrajya | Prashikshan

स्पर्धा परीक्षांना बसण्याचा निश्चय करणाऱ्या मुलांमध्ये महाराष्ट्राचे प्रमाण लक्षणीय आहे. परीक्षेला बसणाऱ्यांच्या संख्येत मराठी टक्का वाढला तरी उत्तीर्ण होणारांमध्ये मराठी टक्का वाढण्याची गरज आहे.

Posted on . Posted in MPSC Preparation. Tagged Entrance Exam, MPSC Preparation, MPSC Exam, Spardha Pariksha.
Read more

Categories

Tag cloud

Recent entries

Archive