Loader
Maharashtratil Aadivasi Jamati

Maharashtratil Aadivasi Jamati

Rs. 250 Rs. 225 10% OFF

Details

Reviews

  • No Reviews written for this product. Be the first to write a review.

About the book

अनुक्रमणिका

१. आदिवासी समाज

२. महाराष्ट्रातील आदिवासी आणि त्यांच्या विकासाचा कार्यक्रम

३. महाराष्ट्रातील प्रमुख आदिवासी जमाती

४. महाराष्ट्रातील अल्पसंख्यांक आदिवासी जमात

५. आदिवासी जमातींशी नामसादृश्य दाखविणाऱ्या जाती - जमाती