Loader
MPSC Prashnasanch 10000

MPSC Prashnasanch 10000

Rs. 440 Rs. 375 15% OFF

Details

Reviews

  • No Reviews written for this product. Be the first to write a review.

About the book

१. नव्याने समाविष्ट राज्यसेवा पूर्व परीक्षा २०१७ 
२. उत्तरे FINAL ANSWER KEY नुसार 
३. २०११ - २०१७ सर्व प्रश्न

१. इतिहास

२. भूगोल

३ .पर्यावरण

४. राज्यघटना

५. पंचायतराज

६ .कायदे

७. भारतीय अर्थशास्त्र

८. सामान्य विज्ञान

९ .विज्ञान - तंत्रज्ञान

१०. संगणक

११. गणित

१२. बुद्धिमापन चाचणी

१३. मानव संसाधन विकास

१४. राज्यसेवा पूर्व परीक्षा पेपर - १ (२०१३-२०१६)

१५ राज्यसेवा पूर्व परीक्षा पेपर - २ (२०१३-२०१६)

१६. STI मुख्य परीक्षा २०१५

१७. ADO मुख्य परीक्षा २०१६

१८.  STI पूर्व परीक्षा २०१६ (दि. २९ जानेवारी २०१७)

१९. PSI पूर्व परीक्षा २०१६ (दि. १२ मार्च २०१७)

२०. राज्यसेवा पूर्व परीक्षा २०१७ (दि. ०४ एप्रिल २०१७) पेपर - १ आणि २

 

प्र १ इतिहास

१. आवृत्ती जनरल व व्हाईसराय

२. १८५७ पर्यंतचा भारत

३. १८५७ चा उठाव

४.

५. ब्रिटिशांचे आर्थिक धोरण व जागृती

६. सामाजिक जागृती व सुधारणा

६. मुस्लिम समाजातील सुधारणा

७.

८.

९. गांधी युग

१०. क्रांतिकारकांचे कार्य

११. सुभाषचंद्र बोस व आझाद हिंद सेना

१२. कायदे

१३. स्वातंत्र्योत्तर भारत

१४. संकीर्ण इतिहास

१५. महाराष्ट्रातील सामाजिक जागृती सुधारणा

१६. महाराष्ट्रातील उठाव

१७. महाराष्ट्रातील राष्ट्रीय चळवळ

१८. महाराष्ट्रातील क्रांतीकारक

१९. संयुक्त महाराष्ट्र लढा

२० महाराष्ट्राचा सांस्कृतिक इतिहास

२१. समाजसुधारकप्र २ भूगोल

१. महाराष्ट्र प्राकृतिक भूगोल

२. महाराष्ट्र राजकीय भूगोल

३. महाराष्ट्र हवामान

४. महाराष्ट्र नद्या

५. महाराष्ट्र वने

६. महाराष्ट्र खनिजे

७. महाराष्ट्र मृदा

८. महाराष्ट्र पीके

९. महाराष्ट्र वाहतुक दळणवळण

१०. महाराष्ट्र शहरे

११. महाराष्ट्र उद्योग

१२. मानवी भूगोल

१३. स्थलांतर

१४. किल्ले

१५. अक्षांश रेखांश

१६. भारत प्राकृतिक भूगोल

१७. भारत राजकीय भूगोल

१८. भारत हवामान भूगोल

 

१९ .भारत नद्या

२० .भारत वने

२१ .भारत खनिजे व ऊर्जा

२२ .भारत उद्योग

२३ .भारत वाहतुक

२४ .भारत कृषी

२५ .जगाचा भूगोल

२६ .लोकसंख्या १

२७ .सुदूर संवेदन

२८ .प्राकृतिक भूगोल

२९ .कृषी

३० .हवामान

३१ .जल व्यवस्थापन

३२ .मृदा

३३ .संकीर्ण भूगोल  
प्र ३ पर्यावरण

१ .पर्यावरण

२ पर्यावरण राज्यसेवा पूर्व परीक्षा  प्र . ४ भारताची राज्यघटना व राज्यपद्धती

१.   संविधान निर्मिती व वैशिष्टये

२ . प्रस्तावना

३  .राज्यांची निर्मिती

४  .नागरिकत्व

५  .मूलभूत हक्क

६ .राजनीतीची मार्गदर्शक तत्त्वे

७ .मूलभूत कर्तव्ये

८ .राष्ट्रपती व उपराष्ट्रपती

९ .पंतप्रधान व मंत्रीपरिषद

१०. संसद

११. संसदेचे पदाधिकारी

१२ .संसद -कार्यपद्धती

१३ .संसदीय समिती

१४ .अध्यादेश

१५ .नियंत्रक व महालेखापरीक्षक

१६ .सर्वाच्च न्यायालय

१७ .उच्च न्यायालय

१८ .कनिष्ट न्यायालये

१९ .राज्यपाल

२० .मुख्यमंत्री व मंत्रीपरिषद

२१ .राज्य विधिमंडळ

२२ .राज्य विधिमंडळाचे पदाधिकारी

२३ .राज्य विधीमंडळ कार्यपद्धती

२४ .सचिवालय

२५ .महाधिवक्ता २

२६ .केन्द्र -राज्य संबंध

२७ .वित्त विषयक तरतुदी

२८ .सेवा

२९ .लोकसेवा आयोग

३० .प्रशासकीय न्यायधिकरणे

३१ .निवडणूक विषयक तरतूदी

३२ .विशेष तरतूदी

३३ .घटनादुरुस्ती

३४ .अस्थायी तरतूदी

३५ .अनुसूची

३६ .राष्ट्रीय प्रतिके

३७ .वैधानिक आयोग

३८ .लोकपाल

३९ .दबावगट

४० .राजकीय पक्ष

४१ .निवडणूक आढावा

४२ .निवडणूक  सुधारणा

४३ .प्रसारमाध्यमे

४४ .नैसर्गिक न्याय

४५ .जिल्हा प्रशासन

४६ .यशदा

४७ .शिक्षण

४८ .संकीर्ण प्रश्नप्रा . ५ पंचायत राज

१ स्थापना

२ संविधान  तरतूदी

३ ग्रामपंचायत

४ पंचायत समिती

५ जिल्हा परिषद

६ नगरपरिषद

७ महानगरपालिका

८ कटकमंडळे

९ राज्य निवडणूक आयोग

१० संकीर्ण

 

प्र. ६ कायदे

१ माहितीचा अधिकार कायदा २००५

२ नागरी हक्क संरक्षण  कायदा १९५५

३ (अत्याचार प्रतिबंध )कायदा १९८९

४ कौंटुबिक हिंसाचार कायदा २००५

५ ग्राहक संरक्षण कायदा १९८६

६ पर्यावरण संरक्षण कायदा १९८६

७ कायालयीन गुप्तता कायदा १९२३

८ माहिती तंत्रज्ञान कायदा २०००

९ महिलांच्या संरक्षणाकरिता तरतूदी

१० भारतीय पुरावा कायद्याचे कलाम १२३

११ भ्रष्टचार (प्रतिबंद )कायदा १९८८

१२ फौजदारी प्रक्रिया  संहिता १९७३

१३ भारतीय दंड संहिता  १८६०

१४ भारतीय पुरावा कायदा

१५ मुंबई पोलीस कायदा १९५१

१६ हुंडा (प्रतिबंध )कायदा १९६१प्र . ७ भारतीय अर्थव्यवस्था

१ पायाभूत  सुविधांचा विकास

२ आर्थिक नियोजन

३ पंचवार्षिक योजना

४ राष्ट्रीय  उत्पन्न

५ परकीय भांडवल गुंतवणूक

६आर्थिक सुधारणा

७ जागतिकीकरण -खाजगीकरण -उदारीकरण

८ भारताचा व्यापार

९ जागतिक व्यापार संघटना (WTO)

१० जागतिक बँक (WB)

११ आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी (IMF)

१२ आंतरराष्ट्रीय  व्यापाराचे सिद्धांत

१३ बँकिंग

१४ उद्योग

१५ सहकार

१६ कर रचना

१७ कर्जे

१८ खर्च

१९ अर्थसंकल्प

२० तूट

२१ वित्तीय धोरण

२२ वित्तीय आयोग  

२३ लेखापरीक्षण

२४ परकीय चलन

२५ मुद्रा

२६ महागाई

२७ कृषी अर्थशास्र

२८ पोषण

२९ मानव विकास  निर्देशांक

३० दारिद्रय व बेरोजगार

३१संकीर्ण अर्थशास्र

 

प्र ८ सामान्य  विज्ञान

१ वनस्पतीशास्त्र

२ प्राणीशास्त्र

३ शरीरशास्त्र

४ आरोग्यशास्त्र

५ मानवी आहार

६ गती

७ बल

८ दाब

९विद्युतधारा

१० उष्णता

११ प्रकाश

१२ ध्वनी

१३ ऊर्जा

१४ आधुनिक  तंत्रज्ञान

१५ अवकाश तंत्रज्ञान

१६ सूर्यमाला

१७ पदार्थाच्या अवस्था

१८ अणूची संरचना

१९ मूलद्रव्यांचे वर्गीकरण

२० रासायनिक अभिक्रिया

२१ धातू -अधातू

२२ वातावरण

 

प्र ९ विज्ञान तंत्रज्ञान

१ ऊर्जा

२ संगणक

३अवकाश तंत्रज्ञान

४ जैवतंत्रज्ञान

५अनु ऊर्जा

६ आपत्ती व्यवस्थापन

 

प्र १० संगणक

१  सांगणाबाबत माहिती

२ संक्षिप्त रूपे

३ डेटा कॅमूनिकेशन

४ नेटवर्किंग

५ वेब टेकनॉलॉजी

६ सांगकाचा वापर व शासकीय  कार्यक्रम

७ सायबर गुन्हे व त्या वरील प्रतिबंधप्र ११ गणित

१ संख्या

२ विभाज्यता

३ अपूर्णांक

४ दशांश अपूर्णांक

५ घातांक

६ लासावि - मसावि

७ सरासरी

८समीकरणे

९पदावली

१० गुणोत्तर व प्रमाण

११काळ-काम-वेग

१२ वेग -वेळ -अंतर

१३ शेकडेवारी

१४ नफा-तोटा

१५ व्याज

१६ भागीदारी

१७ श्रेढी

१८ संकीर्ण गणिते

१९ भूमिती