Loader
STI PSI ASO Sahayak Kaksh Adhikari / Foujdar pariksha Margdarshak (Tatyancha Thokla)

STI PSI ASO Sahayak Kaksh Adhikari / Foujdar pariksha Margdarshak (Tatyancha Thokla)

Rs. 500 Rs. 450 10% OFF

Details

Reviews

  • No Reviews written for this product. Be the first to write a review.

About the book

या आवृत्तीत अनेक परीक्षाभिमुख बदल केले आहेत.

भारतीय संविधान (राज्यघटना), भूगोल,विज्ञान, इतिहास, अर्थशास्त्र हे विषय बहुतांशी नव्याने लिहिले आहेत. प्रत्येक विषयांवरील प्रश्नांची मांडणी करताना आयोगाच्या मागील 5 वर्षांच्या प्रश्नपत्रिकांचा संदर्भ घेतला आहे.

ASST SO/PSI/STI पूर्व व मुख्य परीक्षा, राज्यसेवा पूर्व व मुख्य परीक्षा, तलाठी भरती , TAX ASST, खात्यांतर्गत फौजदार या परीक्षांसाठी हा अतिशय उपयुक्त संदर्भ आहे.

खात्यांतर्गत फौजदार परीक्षेच्या अनुषंगाने महाराष्ट्रातील 31 समाजसुधारकांसह राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज,संत गाडगेबाबा यांची सविस्तर माहिती या पुस्तकात दिली आहे.

GST विषयी 101 व्या संविधान दुरुस्तीसह उपयुक्त माहिती दिली आहे.

अ.नं.    घटकाचे नाव

१.         नागरिकशास्त्र : भारतीय राज्यव्यवस्थापन व प्रशासन

२.        आधुनिक महाराष्ट्राचा इतिहास

३.        महाराष्ट्रातील समाजसुधारक व धार्मिक सुधारणा चळवळी

४.        आधुनिक भारताचा इतिहास

५.        भूगोल :

                     महाराष्ट्राचा भूगोल (निवडक नकाशांसह)

                     महाराष्ट्रातील ३६ जिल्हे (निवडक नकाशांसह)

                     भारताचा भूगोल (निवडक नकाशांसह)

                     जगाचा भूगोल

६.       महाराष्ट्र / भारत / जग : संकीर्ण घडामोडी

७.       महाराष्ट्र / भारत / जग : पर्यावरण

८.       भारतीय अर्थव्यवस्था

९.       महाराष्ट्र / भारत : विविध योजना

१०.     ग्राम व्यवस्थापन प्रशासन (पंचायत राज)

११.     सामान्य विज्ञान :

                   मानवी जीवशास्त्र (आहार, रोग व आरोग्यशास्त्र)

                   वनस्पतीशास्त्र

                   प्राणीशास्त्र

                   रसायनशास्त्र

                   भौतिकशास्त्र

१२.     संगणकशास्त्र व प्रमुख संशोधक

१३.     अंकगणित व बुद्धिमापन

१४.     State Excise Inspectors पूर्व परीक्षा २८ मे २०१७ प्रश्नपत्रिका

१५.     राष्ट्रीय - आंतरराष्ट्रीय चालू घडामोडी