Loader
Shapath Vayuputranchi

Shapath Vayuputranchi


Rs. 395 (Inclusive of all Taxes)

Rs. 336 15% OFF

Details

About the book

शिव आपल्या सैन्याची जुळवाजुळव करत आहे. तो पंचवटी या नागांच्या राजधानीत जातो आणि अखेरीस त्याला सैतानाचा शोध लागतो. ज्या पुरुषाच्या नुसत्या नावानंच बलाढ्य योद्धयांनाही कापरं भरतं, त्या आपल्या खऱ्या शत्रूच्या विरोधात पवित्र युद्ध करण्यासाठी नीळकंठ तयारी करतो. 
तुंबळ युद्धाच्या मालिकेच्या उद्रेकानं भरतवर्ष हादरून जातो. कित्येक जण मृत्यू पावतात. मात्र कितीही किंमत मोजावी लागली, तरीही शिवाला अपयश कदापि येता कामा नये. त्याला ज्यांनी कधीच साहाय्य देऊ केलेले नसते, त्या वायुपुत्रांकडे तो अत्यंत निराशाग्रस्त परिस्थितीत जातो. 
तो यशस्वी होतो का, आणि सैतानाला प्रतिबंध करण्याची खरी किंमत कोणती असते, भरतवर्षासाठी ती काय असते, आणि शिवाच्या आत्म्याला कोणती किंमत मोजावी लागते, या गूढ प्रश्नांची उत्तरं देणारं पुस्तक!

Reviews

 • No Reviews written for this product. Be the first to write a review.
Special Offers for You
 1. Get 50% Cashback on First Paypal Transaction (Upto ₹400) Min order ₹50
 2. Special Offer on Online Orders
 3. Get Best Discount on Books and Stationery
Shipping Info
 • Enjoy Free Shipping charges & free shipping on applicable orders:
  • Above 300 in Pune
  • Above 500 in Maharashtra
  • Above 1000 in India
 • Generally, delivered in 4-5 Business Days
 • Cash on Delivery Available

Shapath Vayuputranchi

Shapath Vayuputranchi

Recommended Products