Loader
Shevaga Lagvad

Shevaga Lagvad

Rs. 50 Rs. 45 10% OFF

Details

Reviews

  • No Reviews written for this product. Be the first to write a review.

About the book

अनुक्रमणिका

१. ओळख

२. शेवग्याचे पौष्टिक, औषधी व आयुर्वेदिक गुणधर्म

३. शेवगा- लागवडीचे फायदे

४. हवामान

५. जमीन

६. अभिवृद्धी

७. सुधारित जातींचा वापर

८. लागवड पद्धती

९. खतांचा समतोल वापर

१०. पाणी व्यवस्थापन

११. संजीवकांचा वापर

१२. छाटणी व वळण देणे

१३. आंतर - मशागत व काळजीपूर्वक करावयाची इतर कामे

१४. पीक - संरक्षण

१५. हंगाम व तोडणी

१६. प्रतवारी, बाजारपेठा व निर्यात

१७. आंतरपीक पद्धतीत शेवग्याचा वापर

१८. शेवग्यासंबंधी शेतकऱ्यांना काही सांगायचंय

१९. शेवग्यासंबंधी कोण, कुठं, काय करतंय.. ?

२०. शेवग्याचे बियाणे व रोपे पुरवठादार

     लेखकाचा परिचय