Loader
ADVANCE JAVA

ADVANCE JAVA


Rs. 240 (सर्व कर समावेश)

Rs. 228 5% OFF

माहिती

प्रस्तावना

Contents:

1. JDBC
1.1 Design of JDBC
1.2 Basic JDBC Program Concept
1.3 Drivers
1.4 Making the Connection
1.5 Executing SQL Commands
1.6 Executing Queries
Solved Programs

2. Multi Threading
2.1 Threading basics
2.2 Thread Life Cycle
2.3 Creating a thread
2.4 Thread Priority
2.5 Thread Synchronization
2.6 Inter-Thread Communication
2.7 Runnable Interface
Solved Programs

3. Collection Framework
3.1 Collection Interface List, sets
3.2 Sorted Set
3.3 Collection Class
3.4 Linked List
3.5 Array List
3.6 Vectors
3.7 Hash Set
3.8 Tree Set
3.9 Using Iterator and Enumeration
3.10 Working with Maps
3.11 Map interfaces
3.12 map classes
solved programs

4. Servlet
4.1 Introduction
4.2 Servlet life cycle
4.3 Types of servlets
4.4 Session Tracking
4.5 Cookie class
4.6 Servlet-JDBC
Solved Programs

5. Remote Method Invocation
5.1 Introduction to remote object
5.2 RMI Architecture
5.3 Stubs and Skeletons
5.4 Registry
5.5 Setting up RMI
5.6 Using RMI with Applet
Solved Program


6. Introduction to JSP
6.1 components of jsp
6.2 Building simple application using JSP
6.3 JSP Session Object
Solved Programs

7. Java Beans
7.1 what is bean?
7.2 Advantages of Java Beans
7.3 Using the Beans Development Kit
7.4 Introduction to jar and manifest files
7.5 JavaBeans API

शैक्षणिक माहिती

 • शैक्षणिक टप्पा पदवीधर

 • विद्याशाखा

 • इयत्ता तिसरे वर्ष

 • सत्र

 • माध्यम इंग्रजी

 • मंडळ/विद्यापीठ पुणे

 • विषय

अभिप्राय

 • या वस्तूबद्दल शेरा/अभिप्राय उपलब्ध नाही. अभिप्राय लिहिणारे सर्वप्रथम व्हा.
शिपिंग बद्दल माहिती
 • लागू असलेल्या ऑर्डरवर फ्री शिपिंगचा आनंद घ्या:
  • पुण्यामध्ये 3०० पेक्षा अधिक किमतीच्या खरेदीवर
  • महाराष्ट्रात 500 पेक्षा अधिक किमतीच्या खरेदीवर
  • भारतात 1000 पेक्षा जास्त किमतीच्या खरेदीवर
 • सामान्यतः 4-5 व्यावसायिक दिवसात डिलेव्हरी होते
 • कॅश ऑन डिलिव्हरी सेवा उपलब्ध
आपल्यासाठी विशेष ऑफर
 1. ऑनलाइन ऑर्डर्सवर विशेष ऑफर
 2. पुस्तके आणि स्टेशनरीवर उत्कृष्ट सवलत मिळवा

संबंधित पुस्तके