Loader
Product

Advanced Cost Accounting & Cost Systems - IV

Rs. 175 Rs. 158 10% OFF

शैक्षणिक माहिती

  • शैक्षणिक टप्पा मास्टर पदवी

  • विद्याशाखा वाणिज्य

  • इयत्ता पहिले वर्ष

  • सत्र Ii

  • माध्यम इंग्रजी

  • मंडळ/विद्यापीठ पुणे

  • विषय Adv.Costacc.&Cost System Iv

अभिप्राय

  • या वस्तूबद्दल शेरा/अभिप्राय उपलब्ध नाही. अभिप्राय लिहिणारे सर्वप्रथम व्हा.