Loader
Product

Advanced Cost Accounting & Cost Systems/Methods of Costing (Costing)

Rs. 450 Rs. 405 10% OFF

माहिती

शैक्षणिक माहिती

  • विद्याशाखा वाणिज्य

  • माध्यम इंग्रजी

  • मंडळ/विद्यापीठ पुणे

  • विषय Costing

अभिप्राय

  • या वस्तूबद्दल शेरा/अभिप्राय उपलब्ध नाही. अभिप्राय लिहिणारे सर्वप्रथम व्हा.