Loader
ALGEBRA AND GEOMETRY (TERM I)

ALGEBRA AND GEOMETRY (TERM I)


Rs. 115 (सर्व कर समावेश)

Rs. 109 6% OFF

माहिती

प्रस्तावना

1. Sets
1.1 Introduction
1.2 Power set of a set
1.3 Product of sets
1.4 Relations
1.5 Equivalence relation
1.6 Equivalence classes and partitions of a set
2. Function
2.1 Introduction
2.2 Function
2.3 Composition (Or Product) of two functions
2.4 Inverse of a function
2.5 Binary operations
3. The Integers
3.1 Introduction
3.2 Divisibility
3.3 Division algorithm
3.4 Greatest common divisor (G.C.D)
3.5 Least common multiple (L.C.M.)
3.6 Primes
3.7 Congruences
4. Complex Number
4.1 Introduction
4.2 Algebra of complex numbers
4.3 Some definitions
4.4 Geometric representation of complex numbers
4.5 Properties of modulus and argument
4.6 Geometric representation of the addition, subtraction, product and quotient
4.7 De moivre’s theorem
4.8 Power and roots of a complex number
5. Polynomials
5.1 Introduction
5.2 Polynomial
5.3 Algebra of polynomials
5.4 The remainder and factor theorems
5.5 Divisibility in the set Q [x]
5.6 Common divisors
5.7 Roots of a polynomial

शैक्षणिक माहिती

 • शैक्षणिक टप्पा पदवीधर

 • विद्याशाखा विज्ञान

 • शाखा General Science

 • इयत्ता पहिले वर्ष

 • सत्र I

 • माध्यम इंग्रजी

 • मंडळ/विद्यापीठ पुणे

 • विषय Mathematics

अभिप्राय

 • या वस्तूबद्दल शेरा/अभिप्राय उपलब्ध नाही. अभिप्राय लिहिणारे सर्वप्रथम व्हा.
शिपिंग बद्दल माहिती
 • लागू असलेल्या ऑर्डरवर फ्री शिपिंगचा आनंद घ्या:
  • पुण्यामध्ये 3०० पेक्षा अधिक किमतीच्या खरेदीवर
  • महाराष्ट्रात 500 पेक्षा अधिक किमतीच्या खरेदीवर
  • भारतात 1000 पेक्षा जास्त किमतीच्या खरेदीवर
 • सामान्यतः 4-5 व्यावसायिक दिवसात डिलेव्हरी होते
 • कॅश ऑन डिलिव्हरी सेवा उपलब्ध
आपल्यासाठी विशेष ऑफर
 1. ऑनलाइन ऑर्डर्सवर विशेष ऑफर
 2. पुस्तके आणि स्टेशनरीवर उत्कृष्ट सवलत मिळवा

ALGEBRA AND GEOMETRY (TERM I)

ALGEBRA AND GEOMETRY (TERM I)

संबंधित पुस्तके