Loader
ANALYTICAL CHEMISTRY

ANALYTICAL CHEMISTRY


Rs. 100 (सर्व कर समावेश)

Rs. 95 5% OFF

माहिती

प्रस्तावना

1. Polarography
1.1 Introduction to Voltammetric Methods of Analysis
1.2 Principles of Polarographic Analysis
1.3 Dropping Mercury Electrode (D.M.E)
1.4 Instrument and Working of Polarographic Apparatus
1.5 Ilkovic Equation and Quantitative Analysis
1.6 Polarogram and Chemical Analysis
1.7 Analysis of Mixture of Cations
1.8 Factors affecting Polarographic Wave
1.9 Quantitative Applications
1.9.1 Inorganic Applications
1.9.2 Organic Applications
2. pH-Metry
2.1 Introduction
2.2 Potentiometric Method of Determination of pH
2.3 Comparison between pH Metry and Potentiometer
2.4 Electrode System
2.4.1 Glass Electrode
2.4.2 Calomel Electrode
2.5 Instrumentation of pH Meter and Measurement of pH
2.5.1 Instrument of pH Meter
2.5.2 Measurement of pH
2.6 Applications of pH Metric Titration
3. Chromatographic Analysis
3.1 Introduction
3.2 Classification of Chromatography
3.3 Match - Box Model
3.4 Principles of Chromatographic Analysis
3.5 Theoretical Plates and Column Efficiency
3.6 Different Chromatographic Techniques
3.6.1 Column Chromatography
3.6.2 Partition Chromatography
3.6.3 Ion-Exchange Chromatography
3.6.4 Thin Layer Chromatography (TLC)
3.6.5 Paper Chromatography
4. Electrophoresis
4.1 Introduction
4.2 Principle and Theory of Electrophoresis
4.2.1 Principle
4.2.2 Theory of Electrophoresis
4.3 Types of Electrophoresis
4.3.1 Moving Boundary Electrophoresis
4.3.2 Zone Electrophoresis or Electrochromatography
4.3.3 Disc Electrophoresis
4.3.4 Curtain Electrophoresis
4.3.5 Steady State Electrophoresis
4.4 Applications of Electrophoresis
5. Gas Chromatography
5.1 Introduction
5.2 Separation - Mechanism involved in GSC and GLC
5.2.1 Principle
5.2.2 GSC and GLC
5.3 Instrumentation of Gas Chromatography
5.4 Working of Gas Chromatography
5.5 Gas Chromatogram and Qualitative – Quantitative Analysis
5.6 Applications of Gas Chromatography
6. High Performance Liquid Chromatography
6.1 Introduction
6.2 Need of Liquid Chromatography
6.3 Separation Mechanism involved in Adsorption and Partition HPLC
6.4 Instrumentation and Working of HPLC
6.4.1 Basic Components
6.4.2 Advantages of HPLC
6.5 Applications of HPLC
6.6 Introduction to Supercritical Fluid Chromatography
6.6.1 Instrumentation and Operating Variables
6.6.2 Applications of SFC
7. Mass Spectrometry
7.1 Introduction
7.2 Principle of Mass Spectrometry
7.3 Instrumentation
7.4 Mass Analyzers
7.5 Ion Collectors or Detectors
7.6 Mass Spectrum - Terminology involved and Chemical Analysis
7.7 Applications of Mass SpeCtrometry
7.8 Hyphenated Techniques

शैक्षणिक माहिती

 • शैक्षणिक टप्पा पदवीधर

 • विद्याशाखा विज्ञान

 • शाखा General Science

 • इयत्ता तिसरे वर्ष

 • सत्र Ii

 • माध्यम इंग्रजी

 • मंडळ/विद्यापीठ पुणे

 • विषय Chemistry

अभिप्राय

 • या वस्तूबद्दल शेरा/अभिप्राय उपलब्ध नाही. अभिप्राय लिहिणारे सर्वप्रथम व्हा.
शिपिंग बद्दल माहिती
 • लागू असलेल्या ऑर्डरवर फ्री शिपिंगचा आनंद घ्या:
  • पुण्यामध्ये 3०० पेक्षा अधिक किमतीच्या खरेदीवर
  • महाराष्ट्रात 500 पेक्षा अधिक किमतीच्या खरेदीवर
  • भारतात 1000 पेक्षा जास्त किमतीच्या खरेदीवर
 • सामान्यतः 4-5 व्यावसायिक दिवसात डिलेव्हरी होते
 • कॅश ऑन डिलिव्हरी सेवा उपलब्ध
आपल्यासाठी विशेष ऑफर
 1. ऑनलाइन ऑर्डर्सवर विशेष ऑफर
 2. पुस्तके आणि स्टेशनरीवर उत्कृष्ट सवलत मिळवा

ANALYTICAL CHEMISTRY

ANALYTICAL CHEMISTRY

संबंधित पुस्तके