Loader
ANALYTICAL CHEMISTRY

ANALYTICAL CHEMISTRY


Rs. 100 (सर्व कर समावेश)

Rs. 95 5% OFF

माहिती

प्रस्तावना

1. Gravimetric Analysis
1.1 Introduction
1.2 Common ion effect and solubility product principle
1.3 Conditions for good precipitation
1.4 Factors affecting precipitation
1.5 Super-saturation and precipitation formation
1.6 Precipitation from homogeneous solution
1.7 Co-precipitation, post precipitation and remedies for their minimisation
1.8 Filtration of precipitate
1.9 Washing of the precipitate
1.10 Drying of precipitate
1.11 Ignition of precipitate
1.12 Use of Organic precipitants in inorganic analysis
1.13 Introduction to thermal methods of analysis
2. Electrogravimetry
2.1 Introduction
2.2 Theory of electro-gravimetric analysis
2.3 Electrolytic cell and electrolysis process
2.4 Use and care of electrodes
2.5 Terminology used in electro-gravimetric analysis
2.6 Applications of Electro-gravimetry
2.7 Electrolytic separation of copper and nickel
3. Spectrophotometry
3.1 Introduction
3.2 Electromagnetic Spectrum
3.3 Interaction of Electromagnetic Radiation with Matter
3.4 Mathematical Statement and Derivation of Lambert’s Law and Beer’s Law
3.5 Terminology involved in Spectrophotometric Analysis
3.6 Spectrophotometry-Instrumentation
3.7 Instrumentation of Single and Double beam Spectrophotometers
3.8 Principle of Additivity of Absorbance and Simultaneous Determination
3.9 Qualitative Analysis
3.10 Experimental Applications
4. Atomic Absorption Spectroscopy
4.1 Introduction
4.2 Principle
4.3 Instrumentation
4.4 Nebulizer
4.5 Monochromators
4.6 Detectors
4.7 Amplifier
4.8 Read out device
4.9 Measurement of absorbance of atomic species by AAS
4.10 Interferences
4.11 Applications of AAS
5. Flame Emission Spectroscopy
5.1 Introduction
5.2 Theory of Atomic Emission Spectroscopy
5.3 Instrumentation of Single Beam Flame Emission Spectroscopy
5.4 Interferences in flame emission spectroscopy
5.5 Qualitative and quantitative applications of flame emission spectroscopy
6. Nephelometry and Turbidimetry
6.1 Introduction
6.2 Principle
6.3 Comparison between Techniques
6.4 Choice between Nephelometry and Turbidimetry
6.5 Theory of Nephelometry and Turbidimetry
6.6 Instrumentation
6.7 Applications of Nephelometry and Turbidimetry

शैक्षणिक माहिती

 • शैक्षणिक टप्पा पदवीधर

 • विद्याशाखा विज्ञान

 • शाखा

 • इयत्ता तिसरे वर्ष

 • सत्र Iii

 • माध्यम इंग्रजी

 • मंडळ/विद्यापीठ पुणे

 • विषय

अभिप्राय

 • या वस्तूबद्दल शेरा/अभिप्राय उपलब्ध नाही. अभिप्राय लिहिणारे सर्वप्रथम व्हा.
शिपिंग बद्दल माहिती
 • लागू असलेल्या ऑर्डरवर फ्री शिपिंगचा आनंद घ्या:
  • पुण्यामध्ये 3०० पेक्षा अधिक किमतीच्या खरेदीवर
  • महाराष्ट्रात 500 पेक्षा अधिक किमतीच्या खरेदीवर
  • भारतात 1000 पेक्षा जास्त किमतीच्या खरेदीवर
 • सामान्यतः 4-5 व्यावसायिक दिवसात डिलेव्हरी होते
 • कॅश ऑन डिलिव्हरी सेवा उपलब्ध
आपल्यासाठी विशेष ऑफर
 1. ऑनलाइन ऑर्डर्सवर विशेष ऑफर
 2. पुस्तके आणि स्टेशनरीवर उत्कृष्ट सवलत मिळवा

ANALYTICAL CHEMISTRY

ANALYTICAL CHEMISTRY

संबंधित पुस्तके