Loader
ANIMAL SYSTEMATICS & DIVERSITY - I

ANIMAL SYSTEMATICS & DIVERSITY - I


Rs. 110 (सर्व कर समावेश)

Rs. 105 5% OFF

माहिती

प्रस्तावना

1. Principles of Classification
1. Introduction
2. Binomial Nomenclature
3. Taxonomic Hierarchy
4. Five Kingdom Classification
2. Salient Features and Classification
1. Protozoa
2. Porifera
3. Coelenterata
4. Platyhelminthes
5. Aschelminthes
6. Annelida
3. Study of Paramoecium
1. Introduction
2. Systematic Position
3. Structure / External Character
4. Cytoplasm
5. Locomotion
6. Nutrition
7. Respiration and Excretion
8. Reproduction
4. Study of Earthworm
1. Introduction
2. Systematic Position
3. External Characters
4. Digestive System
5. Circulatory / Blood Vascular System
6. Excretory System
7. Nervous System
8. Reproductive System
9. Economic Importance of Earthworm

शैक्षणिक माहिती

 • शैक्षणिक टप्पा पदवीधर

 • विद्याशाखा विज्ञान

 • शाखा General Science

 • इयत्ता पहिले वर्ष

 • माध्यम इंग्रजी

 • मंडळ/विद्यापीठ पुणे

 • विषय Zoology

अभिप्राय

 • या वस्तूबद्दल शेरा/अभिप्राय उपलब्ध नाही. अभिप्राय लिहिणारे सर्वप्रथम व्हा.
शिपिंग बद्दल माहिती
 • लागू असलेल्या ऑर्डरवर फ्री शिपिंगचा आनंद घ्या:
  • पुण्यामध्ये 3०० पेक्षा अधिक किमतीच्या खरेदीवर
  • महाराष्ट्रात 500 पेक्षा अधिक किमतीच्या खरेदीवर
  • भारतात 1000 पेक्षा जास्त किमतीच्या खरेदीवर
 • सामान्यतः 4-5 व्यावसायिक दिवसात डिलेव्हरी होते
 • कॅश ऑन डिलिव्हरी सेवा उपलब्ध
आपल्यासाठी विशेष ऑफर
 1. ऑनलाइन ऑर्डर्सवर विशेष ऑफर
 2. पुस्तके आणि स्टेशनरीवर उत्कृष्ट सवलत मिळवा

ANIMAL SYSTEMATICS & DIVERSITY - I

ANIMAL SYSTEMATICS & DIVERSITY - I

संबंधित पुस्तके