Loader
Product

भारतीय अर्थव्यवस्था

Rs. 875 Rs. 788 10% OFF

माहिती

शैक्षणिक माहिती

  • विद्याशाखा Arts,Commerce

  • माध्यम मराठी

  • मंडळ/विद्यापीठ पुणे

  • विषय अर्थशास्त्र

अभिप्राय

  • या वस्तूबद्दल शेरा/अभिप्राय उपलब्ध नाही. अभिप्राय लिहिणारे सर्वप्रथम व्हा.

प्रस्तावना

'भारतीय अर्थव्यवस्था ' या पुस्काची ११ वी आवृत्ती पूर्णपणे नव्याने संस्करित करण्यात आलेली आहे. UPSC ची पूर्व परीक्षा आणि MPSC च्या पूर्व व मुख्य परीक्षेतील भारतीय अर्थव्यवस्थेचा बहुतेक सर्व अभ्यास एकाच पुस्तकातून पूर्ण व्हावा या उद्देशाने ही आवृत्ती परिपूर्ण करण्याचा प्रयत्न करण्यात आला आहे. अर्थव्यवस्थेचा अभ्यास हा एक 'serious' अभ्यास आहे. त्यामुळे वरवरचा अभ्यास ऐनवेळी पोकळ पुस्तकांमधून करून शॉर्ट कटमध्ये पास होऊ इच्छिणारे स्पर्धेतून अलगद फेकले जातात. अर्थव्यवस्थेचा अभ्यास आर्थिक संकल्पना व तथ्ये (Concepts & Facts) यांच्या सुयोग्य एकत्रीकरणावर आधारित असतो. संकल्पना कळाल्याशिवाय तथ्ये लक्षात राहणेही शक्य होत नाही. त्यामुळे प्रस्तुत पुस्तकात सर्व संकल्पना सोप्या भाषेत समजविण्याचा प्रयत्न केला आहे. जवळ जवळ प्रत्येक पानावर संकल्पना आढळतील. प्रस्तुत पुस्तकाने विद्यार्थ्यांची एकनिष्ठा साध्य केली आहे. दोन-तीनदा या संकल्पना वाचून त्यावर विचार केल्यास त्या सहज समजतील अशी त्यांची मांडणी केली आहे.