Loader
BUSINESS COMMUNICATION

BUSINESS COMMUNICATION


Rs. 126 (सर्व कर समावेश)

Rs. 120 5% OFF

माहिती

प्रस्तावना

Contents
1. Business Communication
1.1 Introduction
1.2 Meaning and purpose of communication
1.3 Classification, function and scope of business communication
1.4 The process of communication
1.5 Importance of communication
1.6 Essentials of good communication
1.7 Principles of communication
1.8 Barriers to communication
2. Methods of Communication
2.1 Introduction
2.2 The types of communication
2.3 Verbal communication
2.4 Non-verbal communication
2.5 Visual signs in non-verbal communication
2.6 Audio signals in non-verbal communication
2.7 Silence
2.8 Time
2.9 The functions of non-verbal communication
2.10 The merits and demerits of non-verbal communication
2.11 Scope of business communication
3. Soft Skills
3.1 Definition
3.2 Body language
3.3 Ethics and etiquettes
3.4 Speaking
3.5 Interview skills
3.6 Listening
4. Business Letters
4.1 Business letters
4.2 Memorandum (Memo)
4.3 Progress report
4.4 Event reporting
5. Types of Business Letters
5.1 Enquiry letter
5.2 Objectives and principles of replies to enquiries
5.3 Request letter for placing orders
5.4 Complaints and adjustment letters
5.5 Follow-up letters
5.6 Company letters
6. Job Application Letters
6.1 Introduction
6.2 Applying for a job
7. Company Minutes
7.1 Minutes of meeting
7.2 Minutes of AGM
7.3 Minutes of directors meeting
8. Report Writing
8.1 Meaning and nature
8.2 Types of report
9. Technologies in Business Communication
9.1 Introduction
9.2 Word processor
9.3 Telex
9.4 Fax
9.5 Emails
9.6 Internet
9.7 Multimedia
9.8 Mobile phone conversation
9.9 Video conferencing
9.10 Short Message Service (SMS)

शैक्षणिक माहिती

 • शैक्षणिक टप्पा पदवीधर

 • विद्याशाखा वाणिज्य

 • इयत्ता दुसरे वर्ष

 • माध्यम इंग्रजी

 • मंडळ/विद्यापीठ पुणे

 • विषय Business Communication

अभिप्राय

 • या वस्तूबद्दल शेरा/अभिप्राय उपलब्ध नाही. अभिप्राय लिहिणारे सर्वप्रथम व्हा.
शिपिंग बद्दल माहिती
 • लागू असलेल्या ऑर्डरवर फ्री शिपिंगचा आनंद घ्या:
  • पुण्यामध्ये 3०० पेक्षा अधिक किमतीच्या खरेदीवर
  • महाराष्ट्रात 500 पेक्षा अधिक किमतीच्या खरेदीवर
  • भारतात 1000 पेक्षा जास्त किमतीच्या खरेदीवर
 • सामान्यतः 4-5 व्यावसायिक दिवसात डिलेव्हरी होते
 • कॅश ऑन डिलिव्हरी सेवा उपलब्ध
आपल्यासाठी विशेष ऑफर
 1. ऑनलाइन ऑर्डर्सवर विशेष ऑफर
 2. पुस्तके आणि स्टेशनरीवर उत्कृष्ट सवलत मिळवा

संबंधित पुस्तके