Loader
BUSINESS ECONOMICS (MACRO)

BUSINESS ECONOMICS (MACRO)


Rs. 130 (सर्व कर समावेश)

Rs. 124 5% OFF

माहिती

प्रस्तावना

Contents
1. Basic Concepts of Macro Economics
1.1 Introduction
1.2 Definition and features of economics
1.3 Branches of economics
1.4 Macro-economics
1.5 Features / nature of macro-economics
1.6 Scope / subject matter of macro economics
1.7 Significance / importance of macro-economics
1.8 Limitations of macro-economics
2. National Income
2.1 Introduction
2.2 Meaning of national income
2.3 Definition
2.4 Features of national income
2.5 Concepts associated with national income
2.6 Circular flow of income
2.7 Measurement of national income
2.8 Difficulties in measurement of national income
3. Money
3.1 Introduction
3.2 Demand for money
3.3 Supply of money
3.4 Role of commercial banks in credit creation
4. Value of Money
4.1 Introduction
4.2 The quantity theory of money
4.3 Cash balance approach - cambridge equations
4.4 Milton friedman’s approach
4.5 James tobin's portfolio balance approach
5. Inflation and Deflation
5.1 Introduction
5.2 Meaning of inflation
5.3 Demand pull and cost push inflation
5.4 Inflationary gap
5.5 Philips curve
6. Trade Cycle
6.1 Introduction
6.2 Meaning and features of trade cycle
6.3 Phases of trade cycle
6.4 Policy for trade cycle
7. Theories of Output and Employment
7.1 Classical theory of output and employment
7.2 Keynesian theory of output and employment
8. Consumption Function
8.1 Introduction
8.2 Meaning of consumption function
8.3 Keynes law of consumption
8.4 Determinations of the consumption function / factors affecting the consumption function
9. Investment Function
9.1 Introduction
9.2 Investment
9.3 Autonomous investment and induced investment
9.4 Investment function
9.5 Marginal efficiency of capital
9.6 Factors determining the marginal efficiency of capital
9.7 Investment multiplier
9.8 Principle of acceleration
10. Public Finance
10.1 Introduction
10.2 Definitions
10.3 Features of public finance
10.4 Nature of public finance
10.5 Scope of public finance
10.6 The principle of maximum social advantage
10.7 Budget – concept and types
10.8 Types of budget

शैक्षणिक माहिती

 • शैक्षणिक टप्पा पदवीधर

 • विद्याशाखा वाणिज्य

 • इयत्ता दुसरे वर्ष

 • माध्यम इंग्रजी

 • मंडळ/विद्यापीठ पुणे

 • विषय Economics

अभिप्राय

 • या वस्तूबद्दल शेरा/अभिप्राय उपलब्ध नाही. अभिप्राय लिहिणारे सर्वप्रथम व्हा.
शिपिंग बद्दल माहिती
 • लागू असलेल्या ऑर्डरवर फ्री शिपिंगचा आनंद घ्या:
  • पुण्यामध्ये 3०० पेक्षा अधिक किमतीच्या खरेदीवर
  • महाराष्ट्रात 500 पेक्षा अधिक किमतीच्या खरेदीवर
  • भारतात 1000 पेक्षा जास्त किमतीच्या खरेदीवर
 • सामान्यतः 4-5 व्यावसायिक दिवसात डिलेव्हरी होते
 • कॅश ऑन डिलिव्हरी सेवा उपलब्ध
आपल्यासाठी विशेष ऑफर
 1. ऑनलाइन ऑर्डर्सवर विशेष ऑफर
 2. पुस्तके आणि स्टेशनरीवर उत्कृष्ट सवलत मिळवा

BUSINESS ECONOMICS (MACRO)

BUSINESS ECONOMICS (MACRO)

संबंधित पुस्तके