Loader
Business Management

Business Management


Rs. 85 (सर्व कर समावेश)

Rs. 81 5% OFF

माहिती

प्रस्तावना

1. Functions of Management
1.1 Introduction
1.2 What is HRM?
1.3 Financial management
1.4 Production management
1.5 Marketing management
2. Human Resource Management
2.1 Introduction
2.2 Meaning and definition
2.3 Scope of HRM
2.4 Limitations of HRM
2.5 Importance of HRM
2.6 Importance of HRM to all managers
2.7 Structure of the human resources department
2.8 HRD is core of management structure
2.9 Human resource management-key responsibilities
2.10 Duties and responsibilities of HR. Managers
2.11 Incentive schemes
3. Stress Management
3.1 Stress: Definitions and concept
3.2 Sources of stress (Causes of Stress)
3.3 Consequences of job stress (Stages and effects of Stress)
3.4 Relationship between performance and stress
4. Performance Appraisal
4.1 Introduction
4.2 Modern appraisal
4.3 Controversy
4.4 The link to rewards
4.5 Basic purposes
4.6 Benefits of appraisal
4.7 Appraisal techniques
5. Financial Management
5.1 Introduction
5.2 Management
5.3 Objectives of financial management
5.4 Limitations of financial management
6. Sources of Funds
6.1 Introduction
6.2 Long term sources of finance
6.3 Short-term sources of finances
7. Mergers and Acquisition
7.1 Introduction
7.2 Features and objects of merger
7.3 Importance of merger
7.4 Advantages of merger
7.5 Disadvantage/limitations of merger
7.6 Legal, economic and business aspects
7.7 Mergers in India
7.8 Merger and acquisition trends
7.9 Business combination
7.10 Difference between combination and merger
7.11 Recent acquisition and mergers In India
7.12 It merger and acquisition
8. Production Management
8.1 Introduction
8.2 Nature and scope of operations management
8.3 Nature and scope of production management
8.4 Production process
8.5 Productivity
8.6 Objectives of production management
8.7 Responsibilities of a production manager….
8.8 Functions of production management
8.9 Interaction with other functions in the organization
9. Production Planning and Control
9.1 Introduction
9.2 Scope of production planning and control
9.3 Phases in production planning and control
9.4 Factors determining/affecting production,
10. Inventory Management
10.1 Introduction
10.2 Various costs related to inventory management
10.3 Inventory management-constrains and problems
10.4 Economic order quantity
10.5 Measuring efficiency of inventory management
10.6 Inventory control
11. Quality Certification Systems
11.1 Overview of quality certification systems
11.2 Scope of ISO-9000 standards

शैक्षणिक माहिती

 • शैक्षणिक टप्पा पदवीधर

 • विद्याशाखा Computer Application

 • इयत्ता दुसरे वर्ष

 • सत्र Iv

 • माध्यम इंग्रजी

 • मंडळ/विद्यापीठ Solapur

 • विषय Management

अभिप्राय

 • या वस्तूबद्दल शेरा/अभिप्राय उपलब्ध नाही. अभिप्राय लिहिणारे सर्वप्रथम व्हा.
शिपिंग बद्दल माहिती
 • लागू असलेल्या ऑर्डरवर फ्री शिपिंगचा आनंद घ्या:
  • पुण्यामध्ये 3०० पेक्षा अधिक किमतीच्या खरेदीवर
  • महाराष्ट्रात 500 पेक्षा अधिक किमतीच्या खरेदीवर
  • भारतात 1000 पेक्षा जास्त किमतीच्या खरेदीवर
 • सामान्यतः 4-5 व्यावसायिक दिवसात डिलेव्हरी होते
 • कॅश ऑन डिलिव्हरी सेवा उपलब्ध
आपल्यासाठी विशेष ऑफर
 1. ऑनलाइन ऑर्डर्सवर विशेष ऑफर
 2. पुस्तके आणि स्टेशनरीवर उत्कृष्ट सवलत मिळवा

Business Management

Business Management

संबंधित पुस्तके