Loader
BUSINESS MATHEMATICS

BUSINESS MATHEMATICS


Rs. 220 (सर्व कर समावेश)

Rs. 207 6% OFF

माहिती

प्रस्तावना

1. Ratio, Proportion and Percentage
1. Ratio
2. Proportion
3. Variation
4. Percentage
2. Profit and loss
1. Introduction
2. Terms and Formulae for Profit and Loss
3. Commission and Brokerage
3. Interest
1. Simple Interest
2. Compound Interest
3. Equated Monthly Installments (EMI)
1. Introduction
2 Multivariable Data
3. Definition of Matrix
4. Types of Matrices
5. Algebra of Matrices
6. Determinants
7. Determinant of A Square Matrix
8. Equality of Matrices
9. Transpose of A Matrix
10. Positive Integral Powers of A Square Matrix
11. Inverse of A Matrix
12. Determinant of a Square Matrix
13. Matrix of Co–Factors
14. Ad-Joint of A Matrix
15. Inverse of a Square Matrix
16. Linear Equations
5. Linear Programming Problem (l.p.p.)
1. Linear Programming Problem
2. Solution of L.P.P. by Graphical Method
6. Transportation Problem (T.P.)
1. Transportation Problem (T.P.)
2. Tabular Representation of T.P.
3. Mathematical Formulation of T.P.

शैक्षणिक माहिती

 • शैक्षणिक टप्पा पदवीधर

 • विद्याशाखा

 • इयत्ता दुसरे वर्ष

 • सत्र

 • माध्यम इंग्रजी

 • मंडळ/विद्यापीठ पुणे

 • विषय

अभिप्राय

 • या वस्तूबद्दल शेरा/अभिप्राय उपलब्ध नाही. अभिप्राय लिहिणारे सर्वप्रथम व्हा.
शिपिंग बद्दल माहिती
 • लागू असलेल्या ऑर्डरवर फ्री शिपिंगचा आनंद घ्या:
  • पुण्यामध्ये 3०० पेक्षा अधिक किमतीच्या खरेदीवर
  • महाराष्ट्रात 500 पेक्षा अधिक किमतीच्या खरेदीवर
  • भारतात 1000 पेक्षा जास्त किमतीच्या खरेदीवर
 • सामान्यतः 4-5 व्यावसायिक दिवसात डिलेव्हरी होते
 • कॅश ऑन डिलिव्हरी सेवा उपलब्ध
आपल्यासाठी विशेष ऑफर
 1. ऑनलाइन ऑर्डर्सवर विशेष ऑफर
 2. पुस्तके आणि स्टेशनरीवर उत्कृष्ट सवलत मिळवा

BUSINESS MATHEMATICS

BUSINESS MATHEMATICS

संबंधित पुस्तके