Loader
C PROGRAMMING

C PROGRAMMING


Rs. 150 (सर्व कर समावेश)

Rs. 143 5% OFF

माहिती

प्रस्तावना

1. Arrays
1.1 Introduction
1.2 Array declaration
1.3 One dimensional arrays
1.4 Two-Dimensional arrays
1.5 Multidimensional arrays
1.6 Limitations of an array
1.7 Arrays and functions
2. Pointers
2.1 Introduction
2.2 Memory organization
2.3 The basics of pointers
2.4 The pointer operator
2.5 Void pointers
2.6 Applications of pointers
2.7 Pointer arithmetic
2.8 Precedence of & AND * operators
2.9 Pointer to a pointer
2.10 Pointers to constant objects
2.11 Constant pointers
2.12 Arrays and pointers
2.13 Array of pointers
2.14 Pointers and functions
2.15 Dynamic memory allocation
3. Strings
3.1 Introduction
3.2 Declaring and initializing strings
3.3 String input / output
3.4 Standard library string function
3.5 Array of strings
3.6 Strings and pointers
4. Structures
4.1 Introduction
4.2 Declaring and initializing structure
4.3 Accessing structure members
4.4 Complex structures
4.5 Operations on a structure
4.6 Array of structures
4.7 Structures and pointers
4.8 Structures and functions
4.9 Union
4.10 Nested union
4.11 Operations on a union
4.12 Difference between structures and unions
5. C Preprocessor
5.1 Preprocessor
5.2 Preprocessor directives
6. Bitwise Operators
6.1 Introduction
6.2 Shift operators
6.3 Applications
6.4 Bit fields
7. File Handling
7.1 Introduction
7.2 Streams
7.3 Types of files
7.4 Operations on a file
7.5 Random access to files
8 Command Line Arguments
8.1 Introduction
8.2 Advantages of command line arguments

शैक्षणिक माहिती

 • शैक्षणिक टप्पा पदवीधर

 • विद्याशाखा Computer Application

 • इयत्ता पहिले वर्ष

 • सत्र Ii

 • माध्यम इंग्रजी

 • मंडळ/विद्यापीठ पुणे

 • विषय C Programming

अभिप्राय

 • या वस्तूबद्दल शेरा/अभिप्राय उपलब्ध नाही. अभिप्राय लिहिणारे सर्वप्रथम व्हा.
शिपिंग बद्दल माहिती
 • लागू असलेल्या ऑर्डरवर फ्री शिपिंगचा आनंद घ्या:
  • पुण्यामध्ये 3०० पेक्षा अधिक किमतीच्या खरेदीवर
  • महाराष्ट्रात 500 पेक्षा अधिक किमतीच्या खरेदीवर
  • भारतात 1000 पेक्षा जास्त किमतीच्या खरेदीवर
 • सामान्यतः 4-5 व्यावसायिक दिवसात डिलेव्हरी होते
 • कॅश ऑन डिलिव्हरी सेवा उपलब्ध
आपल्यासाठी विशेष ऑफर
 1. ऑनलाइन ऑर्डर्सवर विशेष ऑफर
 2. पुस्तके आणि स्टेशनरीवर उत्कृष्ट सवलत मिळवा

संबंधित पुस्तके