Loader
Case Studies In H.R.M. Industrial Relations

Case Studies In H.R.M. Industrial Relations

Rs. 150 Rs. 135 10% OFF

माहिती

शैक्षणिक माहिती

  • शैक्षणिक टप्पा मास्टर पदवी

  • विद्याशाखा Management

  • शाखा Personnel Management

  • इयत्ता दुसरे वर्ष

  • सत्र Iv

  • माध्यम इंग्रजी

  • मंडळ/विद्यापीठ पुणे

  • विषय Case Studies In H.R.M. Industrial Relations

अभिप्राय

  • या वस्तूबद्दल शेरा/अभिप्राय उपलब्ध नाही. अभिप्राय लिहिणारे सर्वप्रथम व्हा.

प्रस्तावना

Case Study Methodology 

Cases on Personnel Management 

Cases on Industrial Relations 

Cases from University Examinations 

Management Thought 

Bibliography