Loader
चित्रे रंगवा - पक्ष्यांची

चित्रे रंगवा - पक्ष्यांची

Rs. 25 Rs. 20 20% OFF

माहिती

अभिप्राय

  • या वस्तूबद्दल शेरा/अभिप्राय उपलब्ध नाही. अभिप्राय लिहिणारे सर्वप्रथम व्हा.

प्रस्तावना

चित्रकलेची आवड मुलांना उपजतच असते. पेन्सिल हातात आल्यावर मुलांनी कागदावर मारलेल्या रेघोट्या हेदेखील एक चित्रच असतं. त्यांची ही आवड लक्षात घेऊन चित्रे रंगवा ही मालिका तयार करण्यात आली आहे.
या पुस्तकात मुलांना परिचित-अपरिचित असलेल्या पक्ष्यांची चित्रं देण्यात आली आहेत. मुलांना पक्ष्यांच्या रंगांची ओळख व्हावी यासाठी पुस्तकामागे नमुनाचित्रंही देण्यात आली आहेत.