Loader
चित्रे रंगवा - प्राण्यांची

चित्रे रंगवा - प्राण्यांची

Rs. 25 Rs. 20 20% OFF

माहिती

अभिप्राय

  • या वस्तूबद्दल शेरा/अभिप्राय उपलब्ध नाही. अभिप्राय लिहिणारे सर्वप्रथम व्हा.

प्रस्तावना

चित्रकलेची आवड मुलांना उपजतच असते. पेन्सिल हातात आल्यावर मुलांनी कागदावर मारलेल्या रेघोट्या हेदेखील एक चित्रच असतं. त्यांची ही आवड लक्षात घेऊन चित्रे रंगवा ही मालिका तयार करण्यात आली आहे.
यामध्ये मुलांना प्राण्यांचे रंग कळावेत या उद्देशाने मागच्या पानावर नमुनाचित्रं देण्यात आलेली आहेत.