Loader
Compensation Management

Compensation Management

Rs. 95 Rs. 86 10% OFF

माहिती

शैक्षणिक माहिती

  • विद्याशाखा Management

  • माध्यम इंग्रजी

  • विषय Management

अभिप्राय

  • या वस्तूबद्दल शेरा/अभिप्राय उपलब्ध नाही. अभिप्राय लिहिणारे सर्वप्रथम व्हा.

प्रस्तावना

1 Introduction to Compensation Management

2 Labour Market

3 Wage Policies

4 Pay Structures

5 Employee Benifits