Loader
Product

Elements Of Statistics

Rs. 120 Rs. 108 10% OFF

शैक्षणिक माहिती

  • शैक्षणिक टप्पा पदवीधर

  • विद्याशाखा Computer Application

  • इयत्ता पहिले वर्ष

  • सत्र Ii

  • माध्यम इंग्रजी

  • मंडळ/विद्यापीठ पुणे

  • विषय Computer Application In Statistics

अभिप्राय

  • या वस्तूबद्दल शेरा/अभिप्राय उपलब्ध नाही. अभिप्राय लिहिणारे सर्वप्रथम व्हा.

प्रस्तावना