Loader
Computer Network

Computer Network

Rs. 295 Rs. 266 10% OFF

माहिती

शैक्षणिक माहिती

  • शैक्षणिक टप्पा पदवीधर

  • विद्याशाखा Engineering

  • शाखा Electronics & Telecommunication

  • इयत्ता पहिले वर्ष

  • माध्यम इंग्रजी

  • मंडळ/विद्यापीठ पुणे

  • विषय Computer Network

अभिप्राय

  • या वस्तूबद्दल शेरा/अभिप्राय उपलब्ध नाही. अभिप्राय लिहिणारे सर्वप्रथम व्हा.

प्रस्तावना

1 Physical Layer

2 Data Link layer

3 Multiple Access

4 Connecting Lans

5 Vitual Circuit Networks

6 Network Layer

7 Transport Layer

8 Application Layer