Loader
COMPUTER NETWORKING

COMPUTER NETWORKING


Rs. 165 (सर्व कर समावेश)

Rs. 157 5% OFF

माहिती

प्रस्तावना

1. Basics of Computer Networks
1. Introduction
2. Topology
3. Types of Networks
4. Communication Types
5. Modes of Communication
6. Types of Network
7. Protocols and Standards
2. Network Models
1. Introduction
2. Design Issues of the Layer
3. Protocol Hierarchies
4. ISO-OSI Reference Model
5. Terminology
6. Internet Model (TCP/IP)
7. Addressing
8. IP Addressing
3. Transmission Media
1. Introduction
2. Classification of Transmission Media
3. Propagation Methods
4. Wired and Wireless LANs
1. Introduction
2. IEEE Standards
3. Standard Ethernet
4. Fast Ethernet
5. Giga Ethernet
6. Network Interface Cards (NIC)
7. Wireless LAN
5. Network Connectivity Devices
1. Categories of Connectivity Devices
2. Network Security Devices
6. Internet Basics
1. Concept of Intranet and Extranet
2. Internet Information Server (IIS)
3. Web Server
4. WWW (World Wide Web)
5. Search Engines
6. Internet Service Providers (ISP)
7. HTTP

शैक्षणिक माहिती

 • शैक्षणिक टप्पा पदवीधर

 • विद्याशाखा

 • इयत्ता दुसरे वर्ष

 • सत्र Iv

 • माध्यम इंग्रजी

 • मंडळ/विद्यापीठ पुणे

 • विषय

अभिप्राय

 • या वस्तूबद्दल शेरा/अभिप्राय उपलब्ध नाही. अभिप्राय लिहिणारे सर्वप्रथम व्हा.
शिपिंग बद्दल माहिती
 • लागू असलेल्या ऑर्डरवर फ्री शिपिंगचा आनंद घ्या:
  • पुण्यामध्ये 3०० पेक्षा अधिक किमतीच्या खरेदीवर
  • महाराष्ट्रात 500 पेक्षा अधिक किमतीच्या खरेदीवर
  • भारतात 1000 पेक्षा जास्त किमतीच्या खरेदीवर
 • सामान्यतः 4-5 व्यावसायिक दिवसात डिलेव्हरी होते
 • कॅश ऑन डिलिव्हरी सेवा उपलब्ध
आपल्यासाठी विशेष ऑफर
 1. ऑनलाइन ऑर्डर्सवर विशेष ऑफर
 2. पुस्तके आणि स्टेशनरीवर उत्कृष्ट सवलत मिळवा

COMPUTER NETWORKING

COMPUTER NETWORKING

संबंधित पुस्तके