Loader
Product

COMPUTER NETWORKS I

Rs. 120 Rs. 114 5% OFF

माहिती

 • भाषा इंग्रजी

 • प्रकाशित वर्ष २०११

 • पुस्तकाचे स्वरूप Printed

 • प्रकाशक विजन पब्लिकेशन

शैक्षणिक माहिती

 • शैक्षणिक टप्पा पदवीधर

 • विद्याशाखा विज्ञान

 • शाखा Computer Science

 • इयत्ता तिसरे वर्ष

 • सत्र I

 • माध्यम इंग्रजी

 • मंडळ/विद्यापीठ पुणे

 • विषय Computer Networks I

अभिप्राय

 • या वस्तूबद्दल शेरा/अभिप्राय उपलब्ध नाही. अभिप्राय लिहिणारे सर्वप्रथम व्हा.

प्रस्तावना

Section-I
Expected Questions (Chapterwise)
Chapter 1: Introduction to Computer Networks
Chapter 2: Network Models
Chapter 3: Physical Layer
Chapter 4: Data Link Layer
Chapter 5: Medium Access Sublayer
Chapter 6: Wired LAN’s
Section-II
Question Paper Solution (Yearwise)
October 2010 To April 2011