Loader
Cost & Management Accounting

Cost & Management Accounting


Rs. 150 (सर्व कर समावेश)

Rs. 143 5% OFF

माहिती

प्रस्तावना

1. Cost Accounting
1.1 Introduction
1.2 The concept of cost accounting
1.3 The functions and scope of cost accounting
1.4 Objectives of cost accounting
1.5 Distinction between financial accounting and cost accounting
1.6 Elements of cost
Illustration
2. Methods of Costing
2.1 Introduction
2.2 Definition
2.3 Need for various methods
2.4 Methods of costing
Problems on contract costing
Problems on process costing
Problems on inter-process profit
Problems joint-product and by-product
3. Management Accounting
A. Management Accounting
3.1 Meaning of management accounting
3.2 Definitions
3.3 The scope of management accounting
3.4 Functions of management accounting
3.5 Importance of management accounting
3.6 Objectives of management accounting
3.7 Principal systems and techniques
3.8 Advantages of management accounting
3.9 Limitations of management accounting
3.10 Distinction between cost accounting and management accounting
3.11 Distinction between financial accounting and management accounting
B. Ratio Analysis
3.12 Meaning
3.13 Objectives
3.14 Nature of ratio analysis
3.15 Advantages
3.16 Interpretation of ratios
3.17 Uses of accounting ratios
3.18 Limitations of ratio analysis
3.19 Classification of ratio
Illustration
C. Break-Even Anaysis
3.20 Introduction
3.21 Meaning
3.22 Definition
3.23 Assumptions
3.24 Uses
3.25 Limitations
3.26 Contribution
3.27 Marginal cost equation
3.28 Profit / volume ratio
3.29 Break-even-point (B.E. Point)
3.30 Margin of safety
3.31 Break-even chart
3.32 Assumptions
3.33 Angle of incidence
Illustration
4. Fund Flow Statement
A. Fund flow statement
4.1 Meaning of management accounting
4.2 Meaning of fund
4.3 Meaning of flow of fund
4.4 Meaning of fund flow statement
4.5 Importance of fund flow statement
4.6 Advantages of funds flow statement
4.7 Limitations of fund flow statement
4.8 Proforma of a funds flow statement
4.9 Preparation of funds flow statement
Illustration
B. Budget and Budgetary Control
4.10 Meaning of ‘Budget’
4.11 Budget characteristics
4.12 Meaning of ‘Budgetary Control’
4.13 Objectives of budgetary control
4.14 Advantages of budgetary control
4.15 Limitations of budgetary control
4.16 Essential conditions for budgetary control
4.17 Types of budgets

शैक्षणिक माहिती

 • शैक्षणिक टप्पा पदवीधर

 • विद्याशाखा Computer Application

 • इयत्ता दुसरे वर्ष

 • माध्यम इंग्रजी

 • मंडळ/विद्यापीठ Nagpur

 • विषय Management

अभिप्राय

 • या वस्तूबद्दल शेरा/अभिप्राय उपलब्ध नाही. अभिप्राय लिहिणारे सर्वप्रथम व्हा.
शिपिंग बद्दल माहिती
 • लागू असलेल्या ऑर्डरवर फ्री शिपिंगचा आनंद घ्या:
  • पुण्यामध्ये 3०० पेक्षा अधिक किमतीच्या खरेदीवर
  • महाराष्ट्रात 500 पेक्षा अधिक किमतीच्या खरेदीवर
  • भारतात 1000 पेक्षा जास्त किमतीच्या खरेदीवर
 • सामान्यतः 4-5 व्यावसायिक दिवसात डिलेव्हरी होते
 • कॅश ऑन डिलिव्हरी सेवा उपलब्ध
आपल्यासाठी विशेष ऑफर
 1. ऑनलाइन ऑर्डर्सवर विशेष ऑफर
 2. पुस्तके आणि स्टेशनरीवर उत्कृष्ट सवलत मिळवा

Cost & Management Accounting

Cost & Management Accounting

संबंधित पुस्तके