Loader
DATA COMMUNICATION AND NETWORKING

DATA COMMUNICATION AND NETWORKING


Rs. 125 (सर्व कर समावेश)

Rs. 119 5% OFF

माहिती

 • भाषा इंग्रजी

 • प्रकाशित वर्ष २००८

 • पुस्तकाचे स्वरूप Printed

 • प्रकाशक विजन पब्लिकेशन

प्रस्तावना

Contents
1. Basic Concepts for Data Communication
1.1 Introduction
1.2 Data communications
1.3 Communication modes
1.4 Classification
1.5 Bandwidth
1.6 Modulation
1.7 Switching
2. Fundamentals of Networking
2.1 Introduction
2.2 Network types
2.3 The OSI reference model
2.4 Network classification (Types of Networks)
2.5 Network structure
2.6 Network architecture
3. Communication Media
3.1 Bounded media / wired media / guided media
3.2 Twisted pair
3.3 Coaxial cable
3.4 Fiber - optic cable
3.5 Structured cabling methods
3.6 Structured cabling standards
4. Wireless Communication (Unbounded Media)
4.1 Wireless communication
4.2 Wireless spectrum allocation
4.3 Wireless network
4.4 Wireless LAN
4.5 IEEE 802.11 wireless LAN
4.6 Wi-Fi
4.7 Bluetooth
5. Network Interface Card
5.1 Network interface card
5.2 Network adapter cards
5.3 Types of NIC
5.4 IEEE 802.3 and ethernet
5.5 IEEE 802.4 – token bus
5.6 IEEE 802.5 token ring
6. Network Connectivity Devices
6.1 Introduction
6.2 Modem
6.3 Transceivers
6.4 Repeaters
6.5 Hubs
6.6 Bridges
6.7 Routers
6.8 Gateways
6.9 Network security devices
7. Internet Basics
7.1 Internet
7.2 Intranet
7.3 Extranet
7.4 Internet information server (IIS)
7.5 VPN
7.6 World wide web (WWW)
7.7 Web server
7.8 Spiders and search engines
7.9 IP address classification
7.10 ISP
8. Introduction to Network Operating systems
8.1 Network operating system
8.2 References models
8.3 RAID
8.4 Novell netware
8.5 Windows NT
8.6 UNIX
8.7 Commands in UNIX
8.8 Linux operating system concept
Solved Question Papers

शैक्षणिक माहिती

 • शैक्षणिक टप्पा पदवीधर

 • विद्याशाखा Computer Application

 • इयत्ता तिसरे वर्ष

 • सत्र V

 • माध्यम इंग्रजी

 • मंडळ/विद्यापीठ पुणे

 • विषय Data Communication And Networking

अभिप्राय

 • या वस्तूबद्दल शेरा/अभिप्राय उपलब्ध नाही. अभिप्राय लिहिणारे सर्वप्रथम व्हा.
शिपिंग बद्दल माहिती
 • लागू असलेल्या ऑर्डरवर फ्री शिपिंगचा आनंद घ्या:
  • पुण्यामध्ये 3०० पेक्षा अधिक किमतीच्या खरेदीवर
  • महाराष्ट्रात 500 पेक्षा अधिक किमतीच्या खरेदीवर
  • भारतात 1000 पेक्षा जास्त किमतीच्या खरेदीवर
 • सामान्यतः 4-5 व्यावसायिक दिवसात डिलेव्हरी होते
 • कॅश ऑन डिलिव्हरी सेवा उपलब्ध
आपल्यासाठी विशेष ऑफर
 1. ऑनलाइन ऑर्डर्सवर विशेष ऑफर
 2. पुस्तके आणि स्टेशनरीवर उत्कृष्ट सवलत मिळवा

DATA COMMUNICATION AND NETWORKING

DATA COMMUNICATION AND NETWORKING

संबंधित पुस्तके