Loader
DATA STRUCTURES USING C

DATA STRUCTURES USING C


Rs. 210 (सर्व कर समावेश)

Rs. 200 5% OFF

माहिती

प्रस्तावना

1. Introduction to Data Structures
1. Concept
2. Need for Data Structures
3. Definitions
4. Implementation of a Data Structure
5. Types of Data Structures
2. Algorithm Analysis
1. Introduction
2. Characteristics of an Algorithm
3. Performance Analysis
4. Asymptotic Notations
Solved Example
3. Linear Data Structures
1. Introduction
2. Array as an Abstract Data Type
3. Array Representation
4. Applications of Arrays
5. Sorting
Solved Example
4. Linked List
1. Introduction to List
2. Linked List Implementation
3. Types of Linked Lists
4. Operations on a Linked List
5. Singly Linked List
6. Doubly Linked List
7. Circular List
8. Applications of Linked List
9. Generalized Linked list
Solved Examples
5. Stacks
1. Introduction
2. Definition
3. Stack Representation
4. Applications of Stack
5. Simulating Recursion using Stack
6. Queues
1. Concept of a Queue
2. Operations on a Queue
3. Linear Queue
4. Circular Queue
5. Priority Queue
6. Doubly Ended Queue
7. Difference between Stack and Queue
7. Trees
1. Concept and Terminologies
2. Applications of Trees
3. Representation of Binary Trees
4. Tree Operations
5. Heap Sort
6. Height Balanced Trees
8. Graph
1. Concept and Terminologies
2. Graph Representation
3. Graph Traversals
4. Applications of Graphs

शैक्षणिक माहिती

 • शैक्षणिक टप्पा पदवीधर

 • विद्याशाखा विज्ञान

 • शाखा Computer Science

 • इयत्ता दुसरे वर्ष

 • सत्र I

 • माध्यम इंग्रजी

 • मंडळ/विद्यापीठ पुणे

 • विषय Data Structures Using C

अभिप्राय

 • या वस्तूबद्दल शेरा/अभिप्राय उपलब्ध नाही. अभिप्राय लिहिणारे सर्वप्रथम व्हा.
शिपिंग बद्दल माहिती
 • लागू असलेल्या ऑर्डरवर फ्री शिपिंगचा आनंद घ्या:
  • पुण्यामध्ये 3०० पेक्षा अधिक किमतीच्या खरेदीवर
  • महाराष्ट्रात 500 पेक्षा अधिक किमतीच्या खरेदीवर
  • भारतात 1000 पेक्षा जास्त किमतीच्या खरेदीवर
 • सामान्यतः 4-5 व्यावसायिक दिवसात डिलेव्हरी होते
 • कॅश ऑन डिलिव्हरी सेवा उपलब्ध
आपल्यासाठी विशेष ऑफर
 1. ऑनलाइन ऑर्डर्सवर विशेष ऑफर
 2. पुस्तके आणि स्टेशनरीवर उत्कृष्ट सवलत मिळवा

DATA STRUCTURES USING C

DATA STRUCTURES USING C

संबंधित पुस्तके