Loader
DBMS THROUGH MS ACCESS

DBMS THROUGH MS ACCESS


Rs. 100 (सर्व कर समावेश)

Rs. 95 5% OFF

माहिती

प्रस्तावना

1. Databases and their Context
1.1 Database-an introduction
1.2 File processing system
1.3 Database management systems
1.4 Schema and subschema
1.5 Data abstraction
1.6 Data independence
1.7 The architecture of database system
1.8 Data dictionary
1.9 Database administrator
1.10 Database manager (DBM)
2. Databases Systems in Organization
2.1 File an introduction
2.2 File types
2.3 File organization
3. Data Modeling
3.1 Data models-an introduction
3.2 Types of data models
3.3 Database design
4. Normalization
4.1 Introduction
4.2 Normalization
4.3 Keys
5. Relationships and E-R Model
5.1 Introduction
5.2 Types of relationships
5.3 Entity relationship diagram (ERD)
6. Structured Query Language
6.1 Introduction
6.2 SQL commands
6.3 SQL data types
6.4 SQL operators
6.5 DDL commands
6.6 DML commands
6.7 Data query language (DQL)
6.8 Data control language (DCL)
6.9 Data administration statements (DAS)
6.10 Transaction control statements (TCS)
7. Relational Algebra and Relational Calculus
7.1 Introduction
7.2 Relational algebra
7.3 Relational calculus
7.4 Relation algebra vs. relational calculus
8. Database Systems Architectures
8.1 Introduction
8.2 Types of database systems
8.3 Database security
8.4 Database backup and recovery
9. Database Management through MS-Access
9.1 Ms-access-an introduction
9.2 Starting Ms-access
9.3 Creating blank database
9.4 Table manipulations
9.5 Form manipulation
9.6 Query manipulation
9.7 Report manipulation

शैक्षणिक माहिती

 • शैक्षणिक टप्पा पदवीधर

 • विद्याशाखा Computer Application

 • इयत्ता दुसरे वर्ष

 • सत्र Iii

 • माध्यम इंग्रजी

 • मंडळ/विद्यापीठ Kolhapur

 • विषय Dbms Through Ms Access

अभिप्राय

 • या वस्तूबद्दल शेरा/अभिप्राय उपलब्ध नाही. अभिप्राय लिहिणारे सर्वप्रथम व्हा.
शिपिंग बद्दल माहिती
 • लागू असलेल्या ऑर्डरवर फ्री शिपिंगचा आनंद घ्या:
  • पुण्यामध्ये 3०० पेक्षा अधिक किमतीच्या खरेदीवर
  • महाराष्ट्रात 500 पेक्षा अधिक किमतीच्या खरेदीवर
  • भारतात 1000 पेक्षा जास्त किमतीच्या खरेदीवर
 • सामान्यतः 4-5 व्यावसायिक दिवसात डिलेव्हरी होते
 • कॅश ऑन डिलिव्हरी सेवा उपलब्ध
आपल्यासाठी विशेष ऑफर
 1. ऑनलाइन ऑर्डर्सवर विशेष ऑफर
 2. पुस्तके आणि स्टेशनरीवर उत्कृष्ट सवलत मिळवा

DBMS THROUGH MS ACCESS

DBMS THROUGH MS ACCESS

संबंधित पुस्तके