Loader
धमाल गाणी

धमाल गाणी

Rs. 20 Rs. 16 20% OFF

माहिती

अभिप्राय

  • या वस्तूबद्दल शेरा/अभिप्राय उपलब्ध नाही. अभिप्राय लिहिणारे सर्वप्रथम व्हा.

प्रस्तावना

या पुस्तकात मुलांना आवडतील अशी खूप कविता गाणी आहेत. यातलेच एक गाणे -
गणितातले आकडे
एकदा झाले वाकडे
एकाला फुटले डोके
दोन म्हणाला ओ. के.
तीनचा आखडू थाट
चारच्या पोटात गाठ…