Loader
Digital Communication

Digital Communication


Rs. 180 (सर्व कर समावेश)

Rs. 171 5% OFF

माहिती

प्रस्तावना

1. Introduction of Digital Communication
1. Introduction
2. Historical Perspective of Digital Communication
3. Elements of Digital Communication System with its Block Diagram
4. Communication Channel Types and their Characteristics
5. Channel Modeling
6. Channel Noise
7. Why Digital Communication?
2. Digital Pulse Modulation Techniques
1. Introduction
2. Sampling Process
2.1 Nyquist Sampling Theorem
2.2 Quantization Process
2.3 Companding
3. Pulse Code Modulation (PCM)
3.1 Differential Pulse Code Modulation (DPCM)
3.2 Delta Modulation (DM)
3.3 Quantization Noise in DM System
3.4 Adaptive Delta Modulation (ADM)
3. Coding Methods and Error Control
1. Introduction
2. Definitions and Theorems
3. Source Coding
4. Channel Coding
4.1 Types of Errors
4.2 Error Detection and Correction
4.3 CRC Generator
4.4 Error Control Codes
4.5 Hamming Codes
5. Line Coding
5.1 Classification of Line Codes
5.2 Other Line Codes
4. Digital Modulation Technique
1. Introduction
2. M-ary Encoding
2.1 Minimum Bandwidth
3. Classification of Digital Modulation Techniques
3.1 Amplitude Shift Keying
3.2 Frequency Shift Keying (FSK)
3.3 Phase Shift Keying (PSK)
4. Quadrature Phase Shift Keying (QPSK)
5. Quadrature Amplitude Modulation (QAM) or Quadrature Amplitude Shift Keying (QASK
5.1 Classification of QAM
6. Differential Phase Shift Keying (DPSK)
7. Constellation Diagram and Phasor Diagram of Each Modulation Techniques
8. Comparison of Digital Techniques
5. Multiplexing and Multiple Access
1. Introduction
1.1 Need of Multiplexing
2. Types of Multiplexing
2.1 Frequency Division Multiplexing (FDM)
2.2 Time Division Multiplexing (TDM)
2.3 Code Division Multiplexing (CDM)
2.4 Space Division Multiplexing (SDM)
3. T-carrier System
3.1 North American Digital Hierarchy
3.2 Digital Multiplex Hierarchy
3.3 CCITT Digital Multiplexing Hierarchy
3.4 Introduction to Wavelength Division Multiplexing (WDM)
4. Access Techniques
5. Wide Band Modulation Techniques
5.1 Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM)
5.2 Comparison between CDMA and OFDM
6. Spread Spectrum Modulation
1. Introduction
2. Spread Spectrum Modulation
2.1 Types of SS Modulation
2.2 Pseudo Noise (PN) Sequence
2.3 Model of Spread Spectrum Modulation System
3. Direct Sequence Spread Spectrum (DS-SS) Signal
3.1 Direct Sequence Spread Spectrum with Coherent BPSK
3.2 Frequency Spread Spectrum
3.3 DS-SS Based CDMA System
3.4 CDMA with FHSS with Block Diagram

शैक्षणिक माहिती

 • शैक्षणिक टप्पा Diploma

 • विद्याशाखा Engineering

 • शाखा Electronics & Telecommunication

 • इयत्ता तिसरे वर्ष

 • सत्र V

 • माध्यम इंग्रजी

 • मंडळ/विद्यापीठ पुणे

 • विषय Digital Communication

अभिप्राय

 • या वस्तूबद्दल शेरा/अभिप्राय उपलब्ध नाही. अभिप्राय लिहिणारे सर्वप्रथम व्हा.
शिपिंग बद्दल माहिती
 • लागू असलेल्या ऑर्डरवर फ्री शिपिंगचा आनंद घ्या:
  • पुण्यामध्ये 3०० पेक्षा अधिक किमतीच्या खरेदीवर
  • महाराष्ट्रात 500 पेक्षा अधिक किमतीच्या खरेदीवर
  • भारतात 1000 पेक्षा जास्त किमतीच्या खरेदीवर
 • सामान्यतः 4-5 व्यावसायिक दिवसात डिलेव्हरी होते
 • कॅश ऑन डिलिव्हरी सेवा उपलब्ध
आपल्यासाठी विशेष ऑफर
 1. ऑनलाइन ऑर्डर्सवर विशेष ऑफर
 2. पुस्तके आणि स्टेशनरीवर उत्कृष्ट सवलत मिळवा

Digital Communication

Digital Communication

संबंधित पुस्तके