Loader
Electrical Technology

Electrical Technology

Rs. 285 Rs. 257 10% OFF

माहिती

शैक्षणिक माहिती

  • शैक्षणिक टप्पा पदवीधर

  • विद्याशाखा Engineering

  • शाखा Mechanical

  • इयत्ता दुसरे वर्ष

  • माध्यम इंग्रजी

  • मंडळ/विद्यापीठ पुणे

  • विषय Electrical Technology

अभिप्राय

  • या वस्तूबद्दल शेरा/अभिप्राय उपलब्ध नाही. अभिप्राय लिहिणारे सर्वप्रथम व्हा.

प्रस्तावना

1 Elementary Concepts

2 D C Circuits

3 Basics of Electromagnetism

4 A C Fundamentals

5 Single -Phase A C Series Circuits

6 Three Phase A c Circuits

7 Single Phase Transformers

8 Single Phase Motors

9 Electrical Safety