Loader
Elements Of Electronics

Elements Of Electronics


Rs. 270 (सर्व कर समावेश)

Rs. 257 5% OFF

माहिती

प्रस्तावना

Contents

1. Resistor
1. Introduction
1.1 Electronic Components
1.2 Classification of Electronic Components
2. Resistors
2.1 Classification of Resistors
2. Capacitor
1. Introduction
1.1 Concept of Capacitor
1.2 Construction of Capacitor
1.3 Unit of Capacitor
1.4 Property of Capacitor
1.5 Materials used for Capacitors
2. Classification of Capacitors
2.1 Fixed Value Capacitors
2.2 Variable Capacitors
3. Capacitor Coding
3. Inductor
1. Introduction of Magnetic Materials
1.1 B-H (Hysteresis) Curve
1.2 Ferromagnetic Materials
1.3 Losses of Magnetic Materials
2. Electromagnetic Induction
2.1 Production of Induced emf
2.2 Faraday's First Law of Electromagnetic Induction
2.3 Faraday's Second Law of Electromagnetic Induction
2.4 Self-Induced emf
2.5 Mutually Induced emf
2.6 Coefficient of Coupling
3. Inductor
3.1 Colour Coding of Inductors
3.2 Classification of Inductors
3.3 Symbols of Inductors
3.4 Fixed Value Inductors
3.5 Frequency Range Inductors
4. Semiconductor Diodes
1. Introduction
1.1 Properties of Semiconductors
1.2 Types of Semiconductor
1.3 Review of P-type and N-type Semiconductors
2. P-N Junction
2.1 Formation of P-N Junction
2.2 Formation of Depletion Layer
2.3 Barrier Potential / Junction Potential
2.4 External Biasing
2.5 Forward Biased
2.6 Reverse Biased
2.7 P-N Junction Diode
2.8 Static and Dynamic Resistance
2.9 Specifications of Diode
3. Zener Diode
3.1 Construction
3.2 Working Principle
3.3 Current Limiting Resistor
3.4 Forward Biasing
3.5 Reverse Biasing
3.6 Salient Features
3.7 Applications
3.8 Zener Diode as Voltage Regulator
3.9 Breakdown Mechanism
3.10 Zener Diode Specifications
4. Special Diodes
4.1 PIN Diode
4.2 Schottky Diode
4.3 Tunnel Diode
5. Optical Diodes
5.1 LED (Light Emitting Diode)
5.2 Photo Diode
5.3 Laser Diode
5. Rectifiers and Filters
1. Need of Rectifier
1.1 Types of Rectifier
Solved Examples
1.2 Comparison of All Rectifier Circuits
2 Filters
2.1 Need of Filters
2.2 Types of Filters
2.3 Comparison of Filters
Solved Examples
6. Wave Shaping Circuit
1. Introduction
1.1 Classification of Wave Shaping Circuit
2. Linear Wave Shaping Circuits
2.1 Differentiating Circuit or RC Differentiator
2.2 R-C Integrator or Integrating Circuit A
3. Non-Linear Wave Shaping Circuits
3.1 Clipping Circuit
3.2 Clamping Circuit
Solved Examples
7. DC circuits and Network Theorems
1. Introduction to Electricity
1.1 Concept of E.M.F
1.2 Conductance (G)
Solved Examples
1.3 Ohm’s Law
1.4 Series Circuit
1.5 Parallel Circuit
Solved Examples
1.6 Concept of Open and Short Circuit
1.7 Kirchoff’S Laws
Solved Examples
1.8 Maxwell’s Loop Current Method
Solved Examples
2. Node Analysis
Solved Examples
2.1 Voltage Source and Current Source
2.2 Source Conversion
Solved Examples
2.3 Star / Delta and Delta / Star Conversion
Solved Examples
2.4 Network Terminology
3. Network Theorems
3.1 Superposition Theorem
Solved Examples
3.2 Thevenin’s Theorem
Solved Examples
3.3 Norton’s Theorem
Solved Examples
3.4 Maximum Power Transfer Theorem
Solved Examples

शैक्षणिक माहिती

 • शैक्षणिक टप्पा

 • विद्याशाखा

 • शाखा

 • इयत्ता पहिले वर्ष

 • सत्र Ii

 • माध्यम इंग्रजी

 • मंडळ/विद्यापीठ पुणे

 • विषय

अभिप्राय

 • या वस्तूबद्दल शेरा/अभिप्राय उपलब्ध नाही. अभिप्राय लिहिणारे सर्वप्रथम व्हा.
शिपिंग बद्दल माहिती
 • लागू असलेल्या ऑर्डरवर फ्री शिपिंगचा आनंद घ्या:
  • पुण्यामध्ये 3०० पेक्षा अधिक किमतीच्या खरेदीवर
  • महाराष्ट्रात 500 पेक्षा अधिक किमतीच्या खरेदीवर
  • भारतात 1000 पेक्षा जास्त किमतीच्या खरेदीवर
 • सामान्यतः 4-5 व्यावसायिक दिवसात डिलेव्हरी होते
 • कॅश ऑन डिलिव्हरी सेवा उपलब्ध
आपल्यासाठी विशेष ऑफर
 1. ऑनलाइन ऑर्डर्सवर विशेष ऑफर
 2. पुस्तके आणि स्टेशनरीवर उत्कृष्ट सवलत मिळवा

Elements Of Electronics

Elements Of Electronics

संबंधित पुस्तके