Loader
ELEMENTS OF STATISTICS

ELEMENTS OF STATISTICS


Rs. 175 (सर्व कर समावेश)

Rs. 166 6% OFF

माहिती

प्रस्तावना

1. Introduction to Statistical Functions of excel
1. Introduction
2. Definitions
3. Statistical Population
4. Census
5. Sampling
6. Advantages of Sampling
7. Classification
8. Spreadsheet
2. Methods of Counting
1. Counting Techniques
2. Fundamental Principle of Counting
3. Permutations
4. Combinations
5. Some Standard Results
3. Elements of Probability Theory
1. Introduction
2. Sample Space and Events
3. Algebra of Events
4. Classical Approach of Probability
5. Axiomatic Approach
6. Probability of an Event: Properties
7. Independence of events
4. Standard Discrete Distributions
1. Introduction
2. Concept of a Random Variable
3. Discrete Random Variable
4. Probability Mass Function (PMF)
5. Cumulative Distribution Function (CDF)
6. Mathematical Expectation
7. Standard Probability Distributions
5. Simulation Techniques
1. Introduction
2. Definition
3. Random Number Generator
4. Monte Carlo Simulation
5. Model Sampling from Discrete Distributions
6. Computer Aided Simulation
7. Merits and Demerits of Simulation

शैक्षणिक माहिती

 • शैक्षणिक टप्पा पदवीधर

 • विद्याशाखा

 • इयत्ता पहिले वर्ष

 • सत्र

 • माध्यम इंग्रजी

 • मंडळ/विद्यापीठ पुणे

 • विषय

अभिप्राय

 • या वस्तूबद्दल शेरा/अभिप्राय उपलब्ध नाही. अभिप्राय लिहिणारे सर्वप्रथम व्हा.
शिपिंग बद्दल माहिती
 • लागू असलेल्या ऑर्डरवर फ्री शिपिंगचा आनंद घ्या:
  • पुण्यामध्ये 3०० पेक्षा अधिक किमतीच्या खरेदीवर
  • महाराष्ट्रात 500 पेक्षा अधिक किमतीच्या खरेदीवर
  • भारतात 1000 पेक्षा जास्त किमतीच्या खरेदीवर
 • सामान्यतः 4-5 व्यावसायिक दिवसात डिलेव्हरी होते
 • कॅश ऑन डिलिव्हरी सेवा उपलब्ध
आपल्यासाठी विशेष ऑफर
 1. ऑनलाइन ऑर्डर्सवर विशेष ऑफर
 2. पुस्तके आणि स्टेशनरीवर उत्कृष्ट सवलत मिळवा

ELEMENTS OF STATISTICS

ELEMENTS OF STATISTICS

संबंधित पुस्तके