Loader
ENVIRONMENTAL BIOLOGY AND BIOTECHNOLOGY

ENVIRONMENTAL BIOLOGY AND BIOTECHNOLOGY


Rs. 130 (सर्व कर समावेश)

Rs. 124 5% OFF

माहिती

प्रस्तावना

1. Understanding Environment and Ecology
1. Introduction to Environment Science and Ecology
2. Environmental Components
2.1 Atmosphere
2.2 Ozone Layer
2.3 Hydrosphere
2.4 Lithosphere
2.5 Biosphere
3. Ecology and its Concepts
3.1 Biogeography
3.2 Ecosystem and Community
3.3 Ecosystem Evolution
4. Energy Flow
4.1 Second Law of Thermodynamics
4.2 Food Chain
4.3 Trophic Levels
4.4 Energy Budget
4.5 Nutrient Cycles
5. Factors Affecting Ecosystem
5.1 Natural factors
5.2 Inter and Intracommunity Factors
5.3 Anthropogenic Factors
2. Threats to Ecosystem/Environment
1. Pollution
1.1 Air Pollution
1.2 Water Pollution
1.3 Soil Pollution
1.4 Pollutants in Ecosystems
2. Environmental Priorities in India
2.1 Environmental Impact Assessment (EIA)
2.2 Red Data Book
2.3 TRAFFIC
3. Microbial Biodegradation
3.1 Microbial Biodegradation of Plastic
3.2 Microbial Biodegradation of Hydrocarbons
3.3 Microbial Biodegradation of Pesticides/Insecticides and Herbicides
3.4 Microbial Biodegradation of Hazardous Wastes
3. Biotechnology in Protection and Restoration of Ecosystem
1. Protection
1.1 Social Awareness
1.2 Major Protection Acts
2. Bioremediation
2.1 Importance of Bioremediation
2.2 Use of Micro-Organisms
2.3 Microbes in Bioremediation
2.4 Phytoremediation
2.5 Bioindicators and Detectors
3. Modern Conservation Practices
3.1 Biotechnology in Conservation
3.2 Ex Situ and In Situ Conservation Practices
3.3 In Vitro Propagation of Rare and Threatened Species
3.4 Conservation of Genetic Resources
4. Waste and Disaster Management
4.1 Waste Water Treatment-Biological
4.2 Biomedical Waste Management
4.3 Integrated Waste Management
4.4 Hazards in Environment
4.5 Remote sensing and GIS

शैक्षणिक माहिती

 • शैक्षणिक टप्पा पदवीधर

 • विद्याशाखा विज्ञान

 • शाखा

 • इयत्ता दुसरे वर्ष

 • सत्र

 • माध्यम इंग्रजी

 • मंडळ/विद्यापीठ पुणे

 • विषय

अभिप्राय

 • या वस्तूबद्दल शेरा/अभिप्राय उपलब्ध नाही. अभिप्राय लिहिणारे सर्वप्रथम व्हा.
शिपिंग बद्दल माहिती
 • लागू असलेल्या ऑर्डरवर फ्री शिपिंगचा आनंद घ्या:
  • पुण्यामध्ये 3०० पेक्षा अधिक किमतीच्या खरेदीवर
  • महाराष्ट्रात 500 पेक्षा अधिक किमतीच्या खरेदीवर
  • भारतात 1000 पेक्षा जास्त किमतीच्या खरेदीवर
 • सामान्यतः 4-5 व्यावसायिक दिवसात डिलेव्हरी होते
 • कॅश ऑन डिलिव्हरी सेवा उपलब्ध
आपल्यासाठी विशेष ऑफर
 1. ऑनलाइन ऑर्डर्सवर विशेष ऑफर
 2. पुस्तके आणि स्टेशनरीवर उत्कृष्ट सवलत मिळवा

ENVIRONMENTAL BIOLOGY AND BIOTECHNOLOGY

ENVIRONMENTAL BIOLOGY AND BIOTECHNOLOGY

संबंधित पुस्तके