Loader
File And Data Structure

File And Data Structure


Rs. 90 (सर्व कर समावेश)

Rs. 86 5% OFF

माहिती

 • भाषा इंग्रजी

 • प्रकाशित वर्ष २००७

 • पुस्तकाचे स्वरूप Printed

 • प्रकाशक विजन पब्लिकेशन

प्रस्तावना

1. Introduction to Data Structure
1.1 Introduction
1.2 Definition of data structure
1.3 Data structure
1.4 Abstract data type (Pre and Post Conditions)
1.5 Implementation of data structures
1.6 Analysis of programs
2. Arrays
2.1 Array as a data structure
2.2 ADT of an array
2.3 Arrays in ‘C’
2.4 Storage representation of arrays
2.5 Address calculation
2.6 Application of arrays
2.7 Polynomial representation using arrays
2.8 Sparse matrices
3. Stack
3.1 Introduction
3.2 Definition of a stack
3.3 Operations on a stack
3.4 Implementation of a stack
3.5 Declarations and functions
3.6 Multiple stacks
3.7 Applications of stacks
4. Queues
4.1 Introduction
4.2 Definition of a queue
4.3 Operations on a queue
4.4 Implementation of queues
4.5 Types of queues
4.6 Applications of queues
5. Linked List
5.1 Introduction
5.2 Drawbacks of sequential storage
5.3 Concept of a linked list
5.4 Implementation of linked list
5.5 Operations on a list
5.6 Other operations and applications
5.7 Operations on circular lists
5.8 Operations on a linear doubly linked list
5.9 Stack using linked list
5.10 Queue using a linked list
5.11 Difference between an array and linked list
5.12 Generalized linked list
6. Tree
6.1 Introduction
6.2 Tree terminology
6.3 Representation of binary trees
6.4 Operations on binary trees
6.5 Threaded binary trees
6.6 Height balanced trees
6.7 Extended binary tree
6.8 Applications of binary trees
7. Sorting
7.1 Introduction
7.2 Types of sorting methods
7.3 Comparison of sorting methods
8. Searching
8.1 Introduction
8.2 Types of searching technologies
8.3 Hashing

शैक्षणिक माहिती

 • शैक्षणिक टप्पा पदवीधर

 • विद्याशाखा Computer Application

 • इयत्ता पहिले वर्ष

 • सत्र I

 • माध्यम इंग्रजी

 • मंडळ/विद्यापीठ Solapur

 • विषय File And Data Structure

अभिप्राय

 • या वस्तूबद्दल शेरा/अभिप्राय उपलब्ध नाही. अभिप्राय लिहिणारे सर्वप्रथम व्हा.
शिपिंग बद्दल माहिती
 • लागू असलेल्या ऑर्डरवर फ्री शिपिंगचा आनंद घ्या:
  • पुण्यामध्ये 3०० पेक्षा अधिक किमतीच्या खरेदीवर
  • महाराष्ट्रात 500 पेक्षा अधिक किमतीच्या खरेदीवर
  • भारतात 1000 पेक्षा जास्त किमतीच्या खरेदीवर
 • सामान्यतः 4-5 व्यावसायिक दिवसात डिलेव्हरी होते
 • कॅश ऑन डिलिव्हरी सेवा उपलब्ध
आपल्यासाठी विशेष ऑफर
 1. ऑनलाइन ऑर्डर्सवर विशेष ऑफर
 2. पुस्तके आणि स्टेशनरीवर उत्कृष्ट सवलत मिळवा

File And Data Structure

File And Data Structure

संबंधित पुस्तके