Loader
FINANCIAL ACCOUNTING

FINANCIAL ACCOUNTING


Rs. 170 (सर्व कर समावेश)

Rs. 162 5% OFF

माहिती

प्रस्तावना

1. Introduction
1. Financial Accounting
1.1 asic Accounting Concepts
1.2 Ojectives of Financial Accounting
1.3 Role of Financial Accounting
1.4 Principles of Financial Accounting
1.5 Importance of Financial Accounting
1.6 enefits of Financial Accounting
1.7 Limitations of Financial Accounting
2. ook-Keeping
2.1 Ojectives of ook Keeping
2.2 ook keeping and Accounting
2.3 The Need / Utility of ook Keeping
3. Different Important Accounting Concepts Terminologies
4. Classification of Account in Personal A/c, Real A/c, and Nominal A/c
2. Conceptual Framework
1. Introduction
2. Generally Accepted Accounting Principles (GAAP) 1
3. Accounting Conventions
4. Accounting Standards
3. Recording Transaction
1. Introduction
2. Voucher System
3. Accounting Process
4. Journal
5. LEDGER
6. Cash ook
5. Susidiary ooks
7. Trial alance
8. Depreciation
4. Preparation of Final Account
1. Introduction
2. Trading Account
3. Profit and Loss A/c
5. Introduction to Company Final Account
1. Company Final Account
6. Accounting in Computerised Environment
1. Introduction
2. Computer and Financial Application
3. Introduction to Accounting Software Package – Tally 9.0
4. An Overview of Computerised Accounting System
5. Generating Accounting Reports

शैक्षणिक माहिती

 • शैक्षणिक टप्पा पदवीधर

 • विद्याशाखा

 • इयत्ता पहिले वर्ष

 • सत्र

 • माध्यम इंग्रजी

 • मंडळ/विद्यापीठ पुणे

 • विषय

अभिप्राय

 • या वस्तूबद्दल शेरा/अभिप्राय उपलब्ध नाही. अभिप्राय लिहिणारे सर्वप्रथम व्हा.
शिपिंग बद्दल माहिती
 • लागू असलेल्या ऑर्डरवर फ्री शिपिंगचा आनंद घ्या:
  • पुण्यामध्ये 3०० पेक्षा अधिक किमतीच्या खरेदीवर
  • महाराष्ट्रात 500 पेक्षा अधिक किमतीच्या खरेदीवर
  • भारतात 1000 पेक्षा जास्त किमतीच्या खरेदीवर
 • सामान्यतः 4-5 व्यावसायिक दिवसात डिलेव्हरी होते
 • कॅश ऑन डिलिव्हरी सेवा उपलब्ध
आपल्यासाठी विशेष ऑफर
 1. ऑनलाइन ऑर्डर्सवर विशेष ऑफर
 2. पुस्तके आणि स्टेशनरीवर उत्कृष्ट सवलत मिळवा

FINANCIAL ACCOUNTING

FINANCIAL ACCOUNTING

संबंधित पुस्तके