Loader
Product

Financial Analysis and Control

Rs. 250 Rs. 225 10% OFF

शैक्षणिक माहिती

  • शैक्षणिक टप्पा मास्टर पदवी

  • विद्याशाखा वाणिज्य

  • इयत्ता पहिले वर्ष

  • सत्र Ii

  • माध्यम इंग्रजी

  • मंडळ/विद्यापीठ पुणे

  • विषय Financial Analysis And Control

अभिप्राय

  • या वस्तूबद्दल शेरा/अभिप्राय उपलब्ध नाही. अभिप्राय लिहिणारे सर्वप्रथम व्हा.