Loader
GENETICS

GENETICS


Rs. 110 (सर्व कर समावेश)

Rs. 105 5% OFF

माहिती

प्रस्तावना

1. Introduction to Genetics
1. Introduction
2. Mendelian Inheritance
3. Test Cross and Back Cross
4. Practical Applications of Genetics
2. Gene Interaction
1. Concept of Gene Interaction
2. Complementary Factors (9:7)
3. Supplementary Factors (9:3:4)
4. Inhibitory Factors (13:3)
5. Duplicate Factors (15:1)
3. Lethal Genes in Mus musculus
1. Lethal Genes (Dominant and Recessive)
4. Multiple Alleles
1. Concept of Multiple Alleles
2. Concept of Polygenic Inheritance with reference to Skin Colour in Man
5. Chromosomes
1. Introduction
2. Morphology of the Chromosome
3. Classification based on the Centromeric Position
4. Types of Chromosomes
5. Chromosomal Aberrations
6. Sex Determination
1. Introduction
2. Chromosomal Theory of Sex Determination
3. Parthenogenesis and Gynandromorphism
7. Human Genetics
1. Study of Human Karyotype
2. Syndromes
3. Inborn Errors of Metabolism
8. Sex Linked Inheritance in Human
1. Colour Blindness
2. Hemophilia 5
3. Hypertrichosis
4. Sex Influenced Genes
9. Cytoplasmic Inheritance
1. Characteristics of Cytoplasmic Inheritance
2. Kappa Particles in Paramoecium
10. Applications of Genetics
1. Genetic Counselling
2. Concept of Genetic Engineering
3. Eugenics

शैक्षणिक माहिती

 • शैक्षणिक टप्पा पदवीधर

 • विद्याशाखा विज्ञान

 • शाखा General Science

 • इयत्ता पहिले वर्ष

 • माध्यम इंग्रजी

 • मंडळ/विद्यापीठ पुणे

 • विषय Genetics

अभिप्राय

 • या वस्तूबद्दल शेरा/अभिप्राय उपलब्ध नाही. अभिप्राय लिहिणारे सर्वप्रथम व्हा.
शिपिंग बद्दल माहिती
 • लागू असलेल्या ऑर्डरवर फ्री शिपिंगचा आनंद घ्या:
  • पुण्यामध्ये 3०० पेक्षा अधिक किमतीच्या खरेदीवर
  • महाराष्ट्रात 500 पेक्षा अधिक किमतीच्या खरेदीवर
  • भारतात 1000 पेक्षा जास्त किमतीच्या खरेदीवर
 • सामान्यतः 4-5 व्यावसायिक दिवसात डिलेव्हरी होते
 • कॅश ऑन डिलिव्हरी सेवा उपलब्ध
आपल्यासाठी विशेष ऑफर
 1. ऑनलाइन ऑर्डर्सवर विशेष ऑफर
 2. पुस्तके आणि स्टेशनरीवर उत्कृष्ट सवलत मिळवा

संबंधित पुस्तके