Loader
GENETICS AND IMMUNOLOGY

GENETICS AND IMMUNOLOGY


Rs. 250 (सर्व कर समावेश)

Rs. 238 5% OFF

माहिती

प्रस्तावना

Genetics
1. Mendelian Genetics
1. Introduction
2. Mendelian Laws of Inheritance
3. Modification in Mendelian Inheritance
2. Varieties Of Gene Expression
1. Introduction
2. Multiple Allelism
3. Lethal Alleles
4. Gene Interaction
3. Linkage and Linkage Maps
1. Introduction
2. What is Linkage?
3. Complete and Incomplete Linkage
4. Linkage Maps
5. Chromosome Interference
6. Tetrads
4. Pedigree Analysis
1. Pedigree Analysis
5. Chromosomal Aberrations
1. Introduction
2. Variation in Chromosome Number
3. Dosage Compensation and Barr Bodies
4. Variation in Chromosome Structure
6. Mutations
1. Introduction
2. Classification and Types
3. The Molecular Basis of Mutation
4. Mutagens and their Action
5. Hot Spot Mutations
7. Bacterial Plasmids
1. Introduction
2. Types
3. Structure
4. Properties and Significance
8. Operon Concept
1. Introduction
2. Inducible and Repressible Operon
3. Positive and Negative Regulation
4. Lactose Operon
5. Tryptophan (Trp) Operon
6. Arabinose (ara) operon
9. DNA Transfer Mechanism
1. Introduction
2. Conjugation
3. Bacterial Transformation
4. Transduction
10. Transposable Elements
1. Introduction
2. Transposable Elements in Bacteria
3. Transposable Elements in Eukaryotes
4. Transposable Elements in Drosophila
11. Population Genetics
1. What is Population Genetics?
2. Allele Frequencies and Gene Frequencies
3. Hardy Weinberg’s Principle
Immunology
1. Overview Of Immune System
1. Introduction
2. History of Development of Immunology
3. Cells involved in Immune System
4. Organs of the Immune System
5. The Immune Response or Immunity
6. Introduction to Vaccines and its Types
2. Antigens
1. Introduction
2. Factors affecting Antigenicity
3. Structure and Functions
3. Antibodies
1. Antibodies: Its structure and Functions
2. Types
3. Antigenic Determinants and Antibody Diversity
4. Monoclonal Antibody
4. Antigen - Antibody Interactions
1. Introduction
2. Properties of the Interaction
3. Types of Interaction with Principles and their Application
5. Hypersensitivity
1. Introduction
2. Types of Hypersensitivity Reactions

शैक्षणिक माहिती

 • शैक्षणिक टप्पा पदवीधर

 • विद्याशाखा विज्ञान

 • शाखा Biotechnology

 • इयत्ता दुसरे वर्ष

 • सत्र I

 • माध्यम इंग्रजी

 • मंडळ/विद्यापीठ पुणे

 • विषय Genetics And Immunology

अभिप्राय

 • या वस्तूबद्दल शेरा/अभिप्राय उपलब्ध नाही. अभिप्राय लिहिणारे सर्वप्रथम व्हा.
शिपिंग बद्दल माहिती
 • लागू असलेल्या ऑर्डरवर फ्री शिपिंगचा आनंद घ्या:
  • पुण्यामध्ये 3०० पेक्षा अधिक किमतीच्या खरेदीवर
  • महाराष्ट्रात 500 पेक्षा अधिक किमतीच्या खरेदीवर
  • भारतात 1000 पेक्षा जास्त किमतीच्या खरेदीवर
 • सामान्यतः 4-5 व्यावसायिक दिवसात डिलेव्हरी होते
 • कॅश ऑन डिलिव्हरी सेवा उपलब्ध
आपल्यासाठी विशेष ऑफर
 1. ऑनलाइन ऑर्डर्सवर विशेष ऑफर
 2. पुस्तके आणि स्टेशनरीवर उत्कृष्ट सवलत मिळवा

GENETICS AND IMMUNOLOGY

GENETICS AND IMMUNOLOGY

संबंधित पुस्तके