Loader
GENETICS AND IMMUNOLOGY

GENETICS AND IMMUNOLOGY


Rs. 170 (सर्व कर समावेश)

Rs. 162 5% OFF

माहिती

प्रस्तावना

1. Mendelian Inheritance Patterns and Laws of Heredity
1.1 Introduction
1.2 Mendel’s experiments
1.3 Mendel’s laws of inheritance
1.4 Symbols and terminology
2. Codominance, Linkage and Linkage Maps
2.1 Introduction
2.2 Codominance
2.3 Linkage
2.4 Linkage maps
3. DNA Mutations, Variations and Chromosomal Alterations
3.1 Introduction
3.2 DNA damage or mutation an overview
3.3 Chromosomal aberrations/variations/alterations
4. Varieties of Gene Expressions
4.1 Introduction
4.2 Multiple alleles
4.3 Lethal alleles
4.4 Pleiotropic genes/pleiotropism
4.5 Gene interactions
5. DNA/Gene Transfer Mechanisms and Mobile Genetic Elements–Transposons
5.1 Introduction
5.2 DNA transfer mechanisms in prokaryotes, eukaryotes and viruses
5.3 Mobile genetic elements–transposons
6. Bacterial Plasmids
6.1 Introduction
6.2 Structure of bacterial plasmids
6.3 Properties of plasmids
6.4 Plasmid classification
7. Operon Concept: Structure and Properties
7.1 Introduction
7.2 The basic concept of an operon
7.3 The iac operon
7.4 The mechanism of lac operon
7.5 The regulation of lac operon
7.6 The trp operon
7.7 The ara operon
8. Overview of Immune Response
8.1 Introduction
8.2 History of immunology
8.3 The immune response or immunity
9. Structure and Properties of Antigen and Antibodies
9.1 Introduction
9.2 Antigens–its properties
9.3 Antibodies–its structure and properties
10. Antigen–Antibody Interactions
10.1 Introduction
10.2 Strength of ag–ab interactions
10.3 Cross–reactivity
10.4 Precipitation reactions
10.5 Agglutination reactions
10.6 Radioimmunoassay (RIA)
10.7 Enzyme linked immunosorbent assay [ELIA]
10.8 Complement fixation test (CFT)
10.9 Immuno electronmicroscopic test
10.10 Immuno chromatographic test
10.11 Western blotting
10.12 Immunoprecipitation
10.13 Imunofluorescence
10.14 Flow cytometry and fluorescence
11. Vaccines
11.1 Introduction
11.2 Active and passive immunization
11.3 Types of vaccines
11.4 Recombinant vector vaccines
11.5 DNA vaccines
11.6 Multivalent subunit vaccines

शैक्षणिक माहिती

 • शैक्षणिक टप्पा पदवीधर

 • विद्याशाखा विज्ञान

 • शाखा Biotechnology

 • इयत्ता दुसरे वर्ष

 • माध्यम इंग्रजी

 • मंडळ/विद्यापीठ पुणे

 • विषय Genetics And Immunology

अभिप्राय

 • या वस्तूबद्दल शेरा/अभिप्राय उपलब्ध नाही. अभिप्राय लिहिणारे सर्वप्रथम व्हा.
शिपिंग बद्दल माहिती
 • लागू असलेल्या ऑर्डरवर फ्री शिपिंगचा आनंद घ्या:
  • पुण्यामध्ये 3०० पेक्षा अधिक किमतीच्या खरेदीवर
  • महाराष्ट्रात 500 पेक्षा अधिक किमतीच्या खरेदीवर
  • भारतात 1000 पेक्षा जास्त किमतीच्या खरेदीवर
 • सामान्यतः 4-5 व्यावसायिक दिवसात डिलेव्हरी होते
 • कॅश ऑन डिलिव्हरी सेवा उपलब्ध
आपल्यासाठी विशेष ऑफर
 1. ऑनलाइन ऑर्डर्सवर विशेष ऑफर
 2. पुस्तके आणि स्टेशनरीवर उत्कृष्ट सवलत मिळवा

GENETICS AND IMMUNOLOGY

GENETICS AND IMMUNOLOGY

संबंधित पुस्तके