Loader
Engineering Graphics

Engineering Graphics


Rs. 200 (सर्व कर समावेश)

Rs. 190 5% OFF

माहिती

प्रस्तावना


1. Principles of Drawings
1.1 Drawing Instruments and their Uses
1.2 Letters and Numbers 20
1.3 Convention of Lines and their Applications
1.4 Scale (Reduced, Enlarged and Full Size)
1.5 Assignments on scales
1.6 Sheet Layout
1.7 Dimensioning Technique as per SP-46
1.8 Introduction to CAD
1.9 Geometric Constructions
2. Engineering Curves and Loci Points
2.1 Introduction
2.2 To Draw an Ellipse
2.3 To Draw a Parabola
2.4 To Draw a Hyperbola
2.5 To Draw Involutes of Circle and Polygon (upto hexagon)
2.6 To Draw Cycloid, Epicycloid and Hypocycloid
2.7 To Draw Helix and Spiral
2.8 Loci of points
2.9 Assignments on Loci of Points
2.10 Assignments on Engineering Curves
3. Orthographic Projections
3.1 Introduction
Solved Problems on Simple Objects
Solved Moderate Problems
3.4 Selection of Section Planes and Drawings
3.2 Assignments on Orthographic Projections
4. Isometric Projections
4.1 Isometric Scales
4.2 Conversion of Orthographic views into Isometric View/Projection (Simple Object)
Examples on isometric projection
SOLVED PROBLEMS (SIMPLE OBJECTS)
4.3 Assignment on Isometric Projections

शैक्षणिक माहिती

 • शैक्षणिक टप्पा

 • विद्याशाखा

 • शाखा

 • इयत्ता पहिले वर्ष

 • सत्र I

 • माध्यम इंग्रजी

 • मंडळ/विद्यापीठ पुणे

 • विषय

अभिप्राय

 • या वस्तूबद्दल शेरा/अभिप्राय उपलब्ध नाही. अभिप्राय लिहिणारे सर्वप्रथम व्हा.
शिपिंग बद्दल माहिती
 • लागू असलेल्या ऑर्डरवर फ्री शिपिंगचा आनंद घ्या:
  • पुण्यामध्ये 3०० पेक्षा अधिक किमतीच्या खरेदीवर
  • महाराष्ट्रात 500 पेक्षा अधिक किमतीच्या खरेदीवर
  • भारतात 1000 पेक्षा जास्त किमतीच्या खरेदीवर
 • सामान्यतः 4-5 व्यावसायिक दिवसात डिलेव्हरी होते
 • कॅश ऑन डिलिव्हरी सेवा उपलब्ध
आपल्यासाठी विशेष ऑफर
 1. ऑनलाइन ऑर्डर्सवर विशेष ऑफर
 2. पुस्तके आणि स्टेशनरीवर उत्कृष्ट सवलत मिळवा

Engineering Graphics

Engineering Graphics

संबंधित पुस्तके