Loader
HEAT AND THERMODYNAMICS (TERM II)

HEAT AND THERMODYNAMICS (TERM II)


Rs. 80 (सर्व कर समावेश)

Rs. 76 5% OFF

माहिती

प्रस्तावना

1. Basic Concepts of Thermodynamics
1.1 Introduction
1.2 Limitations of thermodynamics
1.3 Basic definitions
1.4 Macroscopic and microscopic variables
1.5 Thermodynamic state of a system
1.6 Thermal equilibrium-the zeroth law of thermodynamics
1.7 Heat and internal energy
1.8 Concept of internal energy
1.9 Equation of state
1.10 Indicator diagram
1.11 Heat capacity
1.12 Specific heat
1.13 Thermodynamic process-isothermal,. . . . .
1.14 First law of thermodynamics
1.15 Adiabatic relations of system for perfect gas
1.16 Work done in an isothermal change
1.17 Work done during an adiabatic change
1.18 Slopes of adiabatics and isothermals
1.19 Reversible irreversible changes (Processes)
1.20 Distinguish between
1.21 Relation between adiabatic and isothermal elasticities
2. Second Law of Thermodynamics: Entropy
2.1 Work and heat (Conversion)
2.2 Reversible and irreversible process
2.3 Examples of irreversible processes
2.4 Carnot’s cycle, carnot’s heat engine and it’s efficiency
2.5 Second law of thermodynamics
2.6 Carnot’s theorem
2.7 Entropy
2.8 Principle of increase in entropy
2.9 Entropy changes for ideal gas
3. Heat Engines and Refrigerators
3.1 Intorduction
3.2 Heat engines
3.3 Internal combustion engines
3.4 Comparison between diesel engine and otto engine
3.5 Refrigerator
3.6 Principle of a refrigerator
3.7 Coefficient of performance (COP)
3.8 The carnot refrigerator
3.9 Simple structure of refrigerator
3.10 Air conditioning
3.11 Factors affecting size and capacity of A.C. machines
3.12 Comfort chart
4. Equation of State and Thermodynamic Relations
4.1 Equation of state
4.2 Andrew’s experiment
4.3 Amagat’s experiment
4.4 Vander waal’s equation of state
4.5 Reduced equation of state
4.6 Thermodynamic functions
5. Thermometry
5.1 Introduction
5.2 Principles of thermometry
5.3 Types of thermometers

शैक्षणिक माहिती

 • शैक्षणिक टप्पा पदवीधर

 • विद्याशाखा विज्ञान

 • शाखा

 • इयत्ता पहिले वर्ष

 • सत्र Ii

 • माध्यम इंग्रजी

 • मंडळ/विद्यापीठ पुणे

 • विषय

अभिप्राय

 • या वस्तूबद्दल शेरा/अभिप्राय उपलब्ध नाही. अभिप्राय लिहिणारे सर्वप्रथम व्हा.
शिपिंग बद्दल माहिती
 • लागू असलेल्या ऑर्डरवर फ्री शिपिंगचा आनंद घ्या:
  • पुण्यामध्ये 3०० पेक्षा अधिक किमतीच्या खरेदीवर
  • महाराष्ट्रात 500 पेक्षा अधिक किमतीच्या खरेदीवर
  • भारतात 1000 पेक्षा जास्त किमतीच्या खरेदीवर
 • सामान्यतः 4-5 व्यावसायिक दिवसात डिलेव्हरी होते
 • कॅश ऑन डिलिव्हरी सेवा उपलब्ध
आपल्यासाठी विशेष ऑफर
 1. ऑनलाइन ऑर्डर्सवर विशेष ऑफर
 2. पुस्तके आणि स्टेशनरीवर उत्कृष्ट सवलत मिळवा

HEAT AND THERMODYNAMICS (TERM II)

HEAT AND THERMODYNAMICS (TERM II)

संबंधित पुस्तके