Loader
इम्प्रेसिव्ह इंग्लिश

इम्प्रेसिव्ह इंग्लिश

Rs. 80 Rs. 72 10% OFF

माहिती

अभिप्राय

 • या वस्तूबद्दल शेरा/अभिप्राय उपलब्ध नाही. अभिप्राय लिहिणारे सर्वप्रथम व्हा.

प्रस्तावना

 • व्याकरणदृष्टया बरोबर असलेले इंग्रजी अनेकांना आत्मसात असते.
 • परंतु सुयोग्य शब्दप्रयोग, इंग्रजीचे पैलू दाखविणारी वाक्यरचना, वाक्प्रचार इ. आपल्या लिहिण्या-बोलण्यात डोकावल्यास ते इंग्रजी, प्रभावी ठरणारे असेल.
 • आवश्यकता असेल तेव्हा 'प्रभावी इंग्रजी'चा सहजपणे वापर करण्याच्या दृष्टीने या पुस्तकाची सोपी रचना करण्यात आली आहे.
 • पुस्तकाची उपयुक्तता 0 नोकरीसाठी इन्टरव्ह्यू देताना आपले वेगळेपण सिध्द होईल.
 • 0 नोकरीत बढतीची महत्त्वाकांक्षा बाळगणार्‍यांसाठी.
 • 0 व्यावसायिकांना प्रभावी संभाषण व पत्रव्यवहारासाठी.
 • 0 परभाषिक समाजात वावरताना व स्वत:च्या व्यक्तिगत विकासासाठी 0 इंग्रजी बोलू-लिहू इच्छिणार्‍यांचा आत्मविश्वास वाढविण्यासाठी.
 • 0 चांगले इंग्रजी अंगवळणी पडण्यासाठी शालेय विद्यार्थ्यांसाठी.
 • 0 भाषेच्या महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांसाठी.
 • 0 कोणत्याही भाषणात, संभाषणात व लेखनात सर्वांना उपयुक्त.