Loader
Information Security & Audit

Information Security & Audit


Rs. 180 (सर्व कर समावेश)

Rs. 171 5% OFF

माहिती

प्रस्तावना

Contents
1. Introduction to Information Security
1. Introduction
2. History and Evolution of Information Security CIA Triangle
3. Components of Information Security (IS)
4. Steps for Developing ISMS
2. Need of Information Security
1. Introduction
2. Threats to Information Security, Risk to Information Systems
3. Information Security In Organization, Introduction To Cyber Crimes And Attacks
4. Information Security Policy, Policy Definition and Security Life Cycle
3. Information Security Policy and Standards
1. Security Principles
2. Types of Information Security Policies- Administrative and Technical
3. A Structure and Framework of Compressive Security Policy
4. Security Policy Standards and Practices
4. Domains of IT Security
1. Introduction
2. Various Security Policies
3. E-mail and Digital Signature
4. Outsourcing
5. Software Development and Acquisition
6. Network and Telecom
7. BCP and DRP
8. Security Organization Structure
9. Domains Related Security Based Case Studies
5. IT GOVERNANCE
1. What is IT Governance, Good Governance, Objectives………
2. IT Governance Framework – COBIT, ITIL………..
6. Auditing Concepts
1. Introduction
2. Information System Audit (ISA)
3. Auditing Technique
7. Controls
1. Controls
2. Evidence Collection
3. Evaluation and Reporting Methodologies
8. Ethical Hacking
1. Introduction
2. What are “Ethics”?
3. Ethical Hacking

शैक्षणिक माहिती

 • शैक्षणिक टप्पा मास्टर पदवी

 • विद्याशाखा

 • इयत्ता दुसरे वर्ष

 • सत्र

 • माध्यम इंग्रजी

 • मंडळ/विद्यापीठ पुणे

 • विषय

अभिप्राय

 • या वस्तूबद्दल शेरा/अभिप्राय उपलब्ध नाही. अभिप्राय लिहिणारे सर्वप्रथम व्हा.
शिपिंग बद्दल माहिती
 • लागू असलेल्या ऑर्डरवर फ्री शिपिंगचा आनंद घ्या:
  • पुण्यामध्ये 3०० पेक्षा अधिक किमतीच्या खरेदीवर
  • महाराष्ट्रात 500 पेक्षा अधिक किमतीच्या खरेदीवर
  • भारतात 1000 पेक्षा जास्त किमतीच्या खरेदीवर
 • सामान्यतः 4-5 व्यावसायिक दिवसात डिलेव्हरी होते
 • कॅश ऑन डिलिव्हरी सेवा उपलब्ध
आपल्यासाठी विशेष ऑफर
 1. ऑनलाइन ऑर्डर्सवर विशेष ऑफर
 2. पुस्तके आणि स्टेशनरीवर उत्कृष्ट सवलत मिळवा

Information Security & Audit

Information Security & Audit

संबंधित पुस्तके