Loader
International Marketing

International Marketing

Rs. 95 Rs. 86 10% OFF

माहिती

शैक्षणिक माहिती

  • विद्याशाखा Management

  • माध्यम इंग्रजी

  • विषय Marketing

अभिप्राय

  • या वस्तूबद्दल शेरा/अभिप्राय उपलब्ध नाही. अभिप्राय लिहिणारे सर्वप्रथम व्हा.

प्रस्तावना

1 Introduction

2 International Policy

3 Procedural Aspect

4 International Marketing Strategy

5 Pricing And Finance Strategy