Loader
INVENTORY MANAGEMENT (SAD)

INVENTORY MANAGEMENT (SAD)


Rs. 180 (सर्व कर समावेश)

Rs. 171 5% OFF

माहिती

प्रस्तावना

1. Management of Inventory
Introduction
1.1 Nature of inventories
1.2 Need of hold inventories
1.3 Objectives of inventory management
1.4 Inventory management techniques (EOQ model)
1.5 Analysis of investment in inventory
1.6 Selective inventory control – ABC analysis
1.7 The inventory management process
1.8 Order point
1.9 Pricing of raw materials and valuation of stocks
1.10 Monitoring and control of inventories
1.11 Criteria for judging the inventory system
Summary
2. Protecting Inventory
Introduction
2.1 Introduction to protecting inventory
2.2 Legal duties
2.3 The plan
2.4 The assessment
2.5 Theft
Summary
3. The Basic of Bar Coding
Introduction
3.1 Introduction to bar coding
3.2 Elements of a bar code symbol
3.3 Symbologies – bar coding structural rules
3.4 Why inventory system fail and how to fix problem
Summary
4. System Development Tools
Introduction
4.1 Role and benefits of Case tools
4.2 Drawbacks of Case tools
4.3 Taxonomy of Case tools
4.4 Integrated Case environment
4.5 Features of turbo analyst
4.6 Tools with which to uncover system dysfunction
Summary
5. Reengineering
Introduction
5.1 Business process reengineering
5.2 Software reengineering
5.3 Reverse reengineering

शैक्षणिक माहिती

 • शैक्षणिक टप्पा पदवीधर

 • विद्याशाखा Computer Application

 • इयत्ता दुसरे वर्ष

 • सत्र Iv

 • माध्यम इंग्रजी

 • मंडळ/विद्यापीठ पुणे

 • विषय Management

अभिप्राय

 • या वस्तूबद्दल शेरा/अभिप्राय उपलब्ध नाही. अभिप्राय लिहिणारे सर्वप्रथम व्हा.
शिपिंग बद्दल माहिती
 • लागू असलेल्या ऑर्डरवर फ्री शिपिंगचा आनंद घ्या:
  • पुण्यामध्ये 3०० पेक्षा अधिक किमतीच्या खरेदीवर
  • महाराष्ट्रात 500 पेक्षा अधिक किमतीच्या खरेदीवर
  • भारतात 1000 पेक्षा जास्त किमतीच्या खरेदीवर
 • सामान्यतः 4-5 व्यावसायिक दिवसात डिलेव्हरी होते
 • कॅश ऑन डिलिव्हरी सेवा उपलब्ध
आपल्यासाठी विशेष ऑफर
 1. ऑनलाइन ऑर्डर्सवर विशेष ऑफर
 2. पुस्तके आणि स्टेशनरीवर उत्कृष्ट सवलत मिळवा

INVENTORY MANAGEMENT (SAD)

INVENTORY MANAGEMENT (SAD)

संबंधित पुस्तके