Loader
लज्जतदार मसाले ( लहान पुस्तक )

लज्जतदार मसाले ( लहान पुस्तक )

Rs. 20 Rs. 18 10% OFF

माहिती

अभिप्राय

  • या वस्तूबद्दल शेरा/अभिप्राय उपलब्ध नाही. अभिप्राय लिहिणारे सर्वप्रथम व्हा.

प्रस्तावना

मसाले पदार्थांना चव देतात व त्यांची लज्जत वाढवितात. या पुस्तकात या सर्वांची भरपूर विविधता आहे. उदा.: ० स्पेशल गरम

        ० संडे 

        ० चाट

        ० पावभाजी

        ० सामोसा

        ० चिकन रोस्ट